26.4 C
Bangkok
Tuesday, June 4, 2024

ข้อมูลศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม คลินิกและศูนย์กายภาพบำบัดทั่วประเทศ

eldertrend.com : เทรนด์สังคมผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ – eldercare center รวมข้อมูลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ เครือข่ายสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ การทำกายภาพบำบัด คลินิกและศูนย์กายภาพบำบัดเพื่อรักษาผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เช่น อาการปวดไหล่ ปวดเอว ปวดหลัง หมอนรองกระดูกทับเส้น เป็นต้น

การดูแลผู้สูงอายุ” การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุควรมีความรู้ที่ถูกหลักและเหมาะสมตามยุคสมัย (Elderly Trend) เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงอายุ   การเลือกใช้ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชรา ก็เช่นเดียวกันควรพิจารณาประเมินคัดเลือกจากข้อมูลที่เชื่อถือได้

เลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม ให้ได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพ

ในปัจจุบัน “ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ” “เนอร์สซิ่งโฮม” ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุทั้งผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวหรือไม่มีโรค และผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้ รวมถึงผู้ที่ต้องการรับการดูแลจากผู้ช่วยหรือพยาบาลเป็นพิเศษ  ซึ่งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนี้อาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Elder Care Center) สถานพยาบาลดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม (Nursing Home) บ้านพักผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา เป็นต้น

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม มีทั้งได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องและเปิดบริการแบบไม่ถูกต้อง

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม ในปัจจุบันได้เปิดบริการขึ้นมากระจายอยู่ทั่วประเทศ  มีทั้งเปิดให้บริการแบบได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานราชการ หรือบางแห่งเป็นสถานบริการที่เปิดขึ้นมาเพื่อดูแลผู้สูงอายุโดยไม่ได้ขออนุญาตจากหน่วยงานราชการซึ่งบางสถานบริการอาจมีปัญหาในเรื่องคุณภาพของการให้บริการ  และเมื่อถึงคราวจำเป็นที่เราอาจต้องค้นหา เปรียบเทียบ เลือกใช้บริการกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม เหล่านี้   จึงมีข้อแนะนำเพื่อ การเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถานพยาบาลดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา ที่ดีให้ได้คุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ครอบครัวที่จะส่งผู้สูงอายุเข้าไปบริการ

หลักในการพิจารณาเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุให้ได้คุณภาพ

ผู้ที่กำลังมองหา ค้นหาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชรา อาจต้องเจอกับปัญหาและคำถามที่ว่า จะเลือกอย่างไรถึงจะได้ที่ดี?  มีหลักพิจารณาในการเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชรา เป็นหัวข้อประเมิน  9 หัวข้อ ดังนี้

 1. เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีตัวตนอยู่จริง
 2. ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกับหน่วยงานของรัฐ
 3. ความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
 4. สถานที่ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเหมาะแก่การใช้บริการ
 5. ลักษณะการทำงานของพนักงาน ผู้ช่วยพยาบาลภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
 6. การแก้ไขปัญหาของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
 7. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมีรูปแบบให้บริการครบถ้วนครบวงจร
 8. การโฆษณาและให้ข้อมูลของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
 9. ราคาค่าบริการของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการ

รายละเอียดการพิจารณาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชรา มีการประเมินแต่ละหัวข้อดังนี้

1. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม มีตัวตนและสถานที่ตั้งมีอยู่จริง

การตรวจสอบตัวตนและสถานที่ตั้งเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ควรตรวจสอบให้ดีก่อนว่า ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชรา ที่เราต้องการใช้บริการนั้นมีสถานที่อยู่จริงสามารถเดินทางไปได้สะดวก มีความน่าเชื่อถือ  ยิ่งมีการอ้างอิงหรือได้ผลการประเมินที่ดีจากผู้ที่เคยใช้บริการมาก่อนก็จะดีมาก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม ที่เปิดให้บริการมานานหลายปี แสดงถึงความมั่นคงและคุณภาพในการบริการที่ได้รับการยอมรับ จึงสร้างความมั่นใจในการเลือกใช้บริการได้ในระดับหนึ่ง

2. ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม กับหน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้มั่นใจว่า ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชรา ที่เราสนใจนั้นได้รับการรับรอง หรือได้รับการอนุญาตเปิดให้บริการจากหน่วยงานของรัฐ และมีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพหรือข้อกำหนดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการจากหน่วยรัฐ

3. ความรู้ความสามารถของบุคลากรในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม

สอบถามรวบรวมข้อมูลของบุคลากรที่อยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชรา ทั้งด้านจำนวนและวุฒิการศึกษาหรือบทบาทหน้าที่ที่ดูแล รวมไปถึงพนักงานที่จะเข้ามาทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุทั้งที่เป็นผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัดที่ช่วยดูแลการทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยผู้สูงอายุ

แพทย์ประจำศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม

ควรหาข้อมูลเรื่องแพทย์ประจำศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม หรือมีข้อมูลเรื่องผู้ก่อตั้ง เจ้าของเป็นใคร แพทย์หรือพยาบาลดูแลผู้สูงอายุมีความน่าเชื่อถือ และความเชี่ยวชาญแค่ไหน ซึ่งข้อมูลพวกนี้เราสามารถเดินทางไปขอรับได้ที่ศูนย์ได้เลยจะได้ทำความรู้จักกับแพทย์ของศูนย์

     พนักงานประจำศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม

พนักงานของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชรา ควรได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องซึ่งกว่าจะเป็นพนักงานดูแลผู้สูงอายุได้ก็ต้องผ่านการคัดกรองเพื่อเฟ้นหาคนที่มีความสามารถในการดูผู้สูงอายุได้จริง  อีกทั้งยังต้องเป็นคนที่มีใจรักชอบดูแลผู้สูงวัย มีจิตใจดีรักในงานบริการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์นี้ หมายรวมถึงผู้ช่วยพยาบาลที่ทำหน้าที่ดูแลให้การพยาบาลแก่ผู้สูงอายุเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย  นักกายภาพบำบัด หรือผู้ที่ได้รับการอบรมในการทำกายภาพบำบัดให้แก่ผู้ป่วยผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านร่างกาย และจำเป็นต้องฟื้นฟูสภาพร่างกายด้วยการทำกายภาพบำบัด

4. สถานที่ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม เหมาะแก่การใช้บริการ

เมื่อข้อมูลและรายละเอียดในเบื้องต้นของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชราได้แล้ว ควรเดินทางไปสำรวจสถานที่จริงเพื่อประเมินว่าสถานที่จริงมีความเหมาะสมที่ผู้สูงอายุจะมาใช้บริการพักรักษาอาการหรือไม่  โดยสถานที่ของศูนย์ควรมีลักษณะดังนี้

 • ห้องพักสะอาด มีความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ
 • สังคมผู้สูงอายุในวัยเดียวกันหรือวัยใกล้เคียงภายในศูนย์
 • อุปกรณ์อำนวยความสะดวกของศูนย์มีเพียงพอ และเหมาะสมแก่ผู้สูงอายุดี
 • การเดินทาง คมนาคมไปยังศูนย์ง่ายสะดวกสบาย
 • ศูนย์มีความสงบร่มรื่น

นอกจากนี้ควรมองหาข้อบกพร่องในการดำเนินงานของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชรา นั้นๆ และหากพบข้อสงสัยควรสอบถามพนักงานของศูนย์ให้แน่ใจ

5. ลักษณะการทำงานของพนักงานภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม

พยายามสังเกตพฤติกรรมและลักษณะการทำงาน การให้บริการของพนักงานภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮมบ้านพักคนชรา สิ่งนี้จะทำให้เราประเมินได้ว่า การให้บริการของพนักงาน ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของศูนย์เพียงพอต่อความต้องหรือไม่

6. แนวทางการแก้ไขปัญหาของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการให้บริการของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชรา โดยปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่จะรองรับผลกระทบและทำให้ศูนย์ดูแลแห่งนั้นได้รับความน่าเชื่อถือในด้านของการเป็นมืออาชีพในการดูแลผู้สูงอายุ   ทั้งนี้ สามารถสอบถามถึงช่องทางการแจ้งปัญหา การแจ้งข้อร้องเรียน และขั้นตอนการตอบสนองต่อปัญหาหรือข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นได้

7. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม มีบริการครบถ้วนครบวงจร 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชรา ที่มีขนาดใหญ่หรือมีเครือข่ายการให้บริการมากมักจะมีบริการหลากหลายครบวงจรโดยไม่ต้องไปใช้บริการที่อื่นเพิ่มเติม  ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการแบบที่เดียวครบทุกอย่างในศูนย์เดียวกันหรือเครือข่ายของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม นั้น   เช่น บริการรถรับส่ง การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การนำส่งผู้สูงอายุแก่โรงพยาบาลเมื่อจำเป็น เป็นต้น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชรา ที่สามารถให้บริการได้ครบถ้วน ครบวงจรจะสามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับบริการได้เป็นอย่างดี

8. การโฆษณาและให้ข้อมูลศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม

การให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์และโฆษณาการให้บริการของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชรา ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง  หากเราต้องการใช้บริกาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชรานั้น อย่าหลงเชื่อในคำโฆษณาของศูนย์แต่ควรพิจารณาเลือกจากสถานที่จริงและข้อมูลจริงที่เรารวบรวมได้ ซึ่งรวมถึงการหาคำตอบด้วยตนเองหรือสอบถามผู้รู้ที่เชื่อถือได้

9. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการ

คุณภาพในการให้บริการเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อประเมินได้แล้วว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชรา ที่อยู่ในเป้าหมายที่เราต้องการนั้นมีระดับคุณภาพที่เราประเมินแล้วผ่านยอมรับได้ การตัดสินใจเรื่องราคาค่าบริการจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่ง  โดยราคาค่าบริการของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชรานั้น ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณภาพของการให้บริการจะดีหรือสูงตามราคาที่ศูนย์ดูแลนั้นเสนอไว้  เราจึงต้องพิจารณาเหตุผลและปัจจัยอื่นที่เรามีมาประกอบกันด้วย  โดยอาจขอคำปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์หรือผู้ที่เคยใช้บริการมาช่วยในการเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม เพื่อหาจุดสมดุลของระดับคุณภาพในการบริการเี่หมาะสมกับระดับราคาที่เราพึงพอใจยอมรับได้

หากเราสามารถรวบรวมข้อมูลและประเมินศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม หรือ สถานพยาบาลดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ บ้านพักผู้สูงอายุ  บ้านพักคนชรา ได้ตามทั้ง 9 หัวข้อแล้ว  ผลประเมินที่อยู่ในระดับที่เรายอมรับและมั่นใจได้ว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม ที่เราได้ค้นหาและเลือกไว้นี้ จะสามารถดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เรารักได้และผู้สูงอายุสามารถพักอาศัยอย่างมีความสุข  เราก็จะสามารถตัดสินใจด้วยความมั่นใจว่า ได้เลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม ที่ดีมีคุณภาพแล้ว

 


แนะนำ 9 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม ที่ได้รับความนิยม

เนื่องจากในปัจจุบันมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม และบ้านพักคนชราเปิดให้บริการกระจายอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและบุตรหลานของผู้สูงอายุอาจมีความจำเป็นต้องการใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม เราจึงได้นำข้อมูลของศูนย์บางแห่งที่ได้รับความนิยมในการเข้าเยี่ยมชมข้อมูลการให้บริการ เพื่อให้ผู้สนใจได้ใช้ข้อมูลของศูนย์เหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อไป

 1. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมาสเตอร์ซีเนียโฮม

เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ  บริการดูแลผู้สูงอายุในด้านการดูแลเรื่องอาหารตามหลักโภชนาการถูกสุขอนามัย การดูแลเรื่องสุขภาพ  การป้องกันโรคในผู้สูงอายุ ผู้ชรา การฟื้นฟูผู้ป่วยผู้สูงอายุอย่างถูกต้องได้มาตรฐานโดยมุ่งเน้นเป็นพิเศษสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การพักฟื้นหลังผ่าตัด  การรับอาหารผ่านสายยาง การดูดเสมหะ กรณีมีแผลกดทับ รวมไปถึงการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายผู้สูงอายุ

เขตที่ตั้งศูนย์ดูแล  :  ถนนบรมราชชนนี และกาญจนาภิเษก ใกล้โรงพยาบาลธนบุรี 2 กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ :  www.masterseniorhome.com

 1. ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแคร์เนอสซิ่งโฮม

แคร์เนอสซิ่งโฮมเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ที่ช่วยดูแลบุคคลที่คุณรักเหมือนคนในครอบครัว  โดยมุ่งเน้นการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมทั้งกาย จิตใจและสังคม มีการประเมินผู้สูงอายุโดยใช้หลักการของการประเมินสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม ซึ่งบอกได้ถึง สุขภาวะทางกาย สภาวะทางอารมณ์และสังคม ความสามารถในการทำหน้าที่ เพื่อนำไปสู่การวางแผนการรักษา การฟื้นฟูสภาพกายภาพบำบัดและการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มความสามารถหรือให้ฟื้นหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เขตที่ตั้งศูนย์ดูแล  :  สาขาใหญ่ เลขที่ 80 (46/103) โชคชัย 4 ซอย 20 แยก 4 ถนน โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
เว็บไซต์ :  www.carenursinghome.com

 1. โรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังศุขเวชเนอสซิ่งโฮม (ราม 21)

เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอสซิ่งโฮม ที่ให้บริการดูแลบริบาลผู้สูงอายุหรือคนชรา มาตั้งแต่ปี 2541 โดยมีทีมแพทย์พยาบาลดูแลผู้สูงอายุและพนักงานที่มีประสบการณ์ในการดูแลบริบาลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พักฟื้น ผู้ป่วยระยะสุดท้าย    การดูแลรักษาของศุขเวชเนอสซิ่งโฮม นั้นมีทีมแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านกายภาพบำบัด รวมไปถึง เจ้าหน้าที่ ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรในการดูแลผู้สูงอายุ สลับผลัดเปลี่ยนกันมาดูแล ตลอด 24 ชม.

เขตที่ตั้งศูนย์ดูแล  : 20/6 ซ.รามคำแหง 21 หรือ ซอยนวศรีแยก 2 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เว็บไซต์ :  www.sukavet.com

 1. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลิฟวิ่งเวล

ลิฟวิ่งเวล  เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอสซิ่งโฮม พร้อมรองรับผู้สูงอายุทั่วไปและผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว อัมพฤกษ์ โรคทางสมอง อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน ตลอดจนผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีทีมแพทย์ที่ปรึกษาด้านสมองและกายภาพบำบัด สามารถให้การกายภาพบำบัดพื้นฐานแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือช่วยเหลือตัวเองได้ อุปกรณ์และการดูแลผู้ป่วยที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ห้องน้ำได้รับการออกแบบเฉพาะให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว

เขตที่ตั้งศูนย์ดูแล :  ลิฟวิ่งเวล แจ้งวัฒนะ 237 ถ.สามัคคี (ปากซอยสามัคคี 27) ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เว็บไซต์ :   www.livingwell.co.th

 1. บ้านอุ่นไอรัก เนอร์สซิ่งโฮม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย  มีบริการรับเลี้ยงคนชรา ศูนย์รถพยาบาลบ้านอุ่นไอรัก ด้วยทีมพยาบาลวิชาชีพมีประสบการณ์พยาบาลวิชาชีพมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี  บริการดูแลผู้ป่วย stroke และอัมพฤกษ์ และอัมพาต มาโดยตลอด พร้อมทีมบริบาลดูแลอย่างใกล้ชิด  บริการดูแลทำกายภาพเบื้องต้น ฟื้นฟูป้องกันการเกิดแผลกดทับ ด้วยนักกายภาพเฉพาะทาง

เขตที่ตั้งศูนย์ดูแล : 15/1 ซ.ลาซาล 54 ถนน สุขุมวิท 105 แขวง บางนา กทม. 10260
เว็บไซต์ :   www.banounirak.com

 1. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Care @ Home

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอสซิ่งโฮม ดูแลผู้ป่วยและคนชราทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีทีมพยาบาลดูแลผู้สูงอายุผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ดูแลทั้งในเรื่องของจิตสังคม ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่างถูกต้อง พนักงานทุกคนได้รับการอบรมในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุมาโดยเฉพาะดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ที่พักของผู้สูงอายุ สถานที่มีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี เงียบสงบเป็นส่วนตัว

เขตที่ตั้งศูนย์ดูแล : 230/1 (เดิม 188/8) หมู่10  ซ.เพชรเกษม 51 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
เว็บไซต์ :  www.thecareathome.com

 1. เบสท์แคร์ เนอร์สซิ่งโฮม

เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอสซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น  ช่วยดูแลผู้สูงอายุทุกท่านเสมือนญาติ  มีกิจกรรมบำบัดเริ่มจากการกายภาพและออกกำลังกายในช่วงเช้า และเย็นรวมถึงการจัดกิจกรรมสันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ เช่น ทำบุญตักบาตร ออกกำลังกาย สวดมนต์ การจัดเลี้ยงสังสรรค์ตามช่วงเวลาเทศกาล

เขตที่ตั้งศูนย์ดูแล : สาขา 1 : แจ้งวัฒนะ หมู่บ้านปฐวี 41/3 ม.6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เว็บไซต์ :   www.bestcare.in.th

 1. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแสนสิริ โฮม แคร์

แสนสิริ โฮม แคร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอสซิ่งโฮม ที่บริการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท มีปัญหาด้านหารช่วยเหลือตนเอง พร้อมบุคลากรทางสุขภาพที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น นักกายภาพบำบัด นักโภชนากรเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุให้กลับมาใกล้เคียงปกติมากที่สุดเน้นการดูแลเสมือนบ้านมีพยาบาลวิชาชีพดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง

เขตที่ตั้งศูนย์ดูแล : สาขาสุขุมวิท 101/1  เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท 101/1 ซอยวชิรธรรม 55 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์ :   www.sansirihomecare.com

 1. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อารียา เนอร์สซิ่งแคร์

เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอสซิ่งโฮม บริการดูแลบริบาลผู้สูงอายุ มีแพทย์ พยาบาลดูแลผู้สูงอายุ คอยให้คำแนะนำโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริบาลผู้สูงอายุ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรในการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการห้องพักที่สะอาดถูกต้องตามสุขลักษณะ

เขตที่ตั้งศูนย์ดูแล:  เลขที่ 91/1401 หมู่บ้านเคหะธานี 2 ซอย ซี1 ถนนนวลจันทร์ 56 แยก 1 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม 10230
เว็บไซต์ :  www.areeyanursingcare.com

ศูนย์กายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด

หากกล่าวถึงความเจ็บป่วยของร่างกายสำหรับผู้สูงอายุและคนทั่วไป หลายคนอาจนึกถึงโรคภัยที่คนเป็นกันมากซึ่งสูงสุด 5 อันดับแรก คือ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และวัณโรคที่มากับอากาศ และยังมีอีกหลายโรคที่เมื่อป่วยแล้วอาจเป็นปัญหาเรื้อรัง เช่น โรคระบบประสาทจิตเวช โรคภูมิแพ้ โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เป็นต้น

หลายโรคสามารถรักษาด้วยการทานยาควบคุมบำบัดโรคหรือควบคุมสภาพแวล้อมความเป็นอยู่ และอาหารที่รับประทาน แต่ยังมีอีกหลายโรคที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัด และฟื้นฟูสรรถภาพร่างกายด้วยการทำกายภาพบำบัดซึ่งการทำกายภาพบำบัดจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูการเสื่อมสมรรถภาพกลับคืนสู่สภาพร่างกายที่เป็นปกติหรือใกล้เคียงกับสภาพปกติได้ ช่วยให้ผู้ป่วยที่ได้รับการทำกายภาพบำบัดนั้นสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้เช่นบุคคลทั่วไป

เราจึงควรทำความรู้จักกับการทำกายภาพบำบัด ซึ่งได้แก่ ความหมาย วิธีการ บุคคลากรที่ช่วยทำกายภาพบำบัด และสถานที่ที่สามารถให้การช่วยเหลือทำกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยได้ เช่น ศูนย์กายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด เป็นต้น

การทำกายภาพบำบัด  (Physical Therapy)

กายภาพบำบัด หมายถึง การกระทำที่ช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อบำบัด ป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟูความเสื่อมสมรรถภาพ หรือความพิการของร่างกายหรือจิตใจด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด ได้แก่

 • การประคบ การนวด
 • การดัด การดึง
 • การบริหารร่างกายหรืออวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของผู้ป่วย

ซึ่งการกระทำดังกล่าวต้องทำตามหลักวิทยาศาสตร์ หรือการกระทำอื่นที่มีการประกาศเป็นวิธีการทางกายภาพบำบัด หรือการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตามหลักวิทยาศาสตร์ที่มีการประกาศเป็นเครื่องมือกายภาพบำบัด

ประเภทของการทำกายภาพบำบัด

การทำกายภาพบำบัดประกอบด้วย การทำหัตถการ การรักษาด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัด การรักษาด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการบำบัดรักษาฟื้นฟู ป้องกันและส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายผู้ป่วยหรือผู้พิการ  เพื่อให้มีการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของร่างกาย

นักกายภาพบำบัด (Physical therapist)

นักกายภาพบำบัด มีหน้าที่บำบัดรักษาผู้อื่นตามคำสั่งแพทย์โดยการใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์ การบริหารร่างกายเฉพาะท่า อาทิเช่น การดึง การนวดและเทคนิคอื่นๆ ทางกายภาพบำบัดแก่ผู้พิการ หรือผู้ป่วย ซึ่งเป็นผู้ป่วยทางระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อซึ่งอาจเกิดจากโรคบางชนิดหรืออุบัติเหตุ มุ่งเน้นให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันความพิการ บำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพในผู้ที่มีความเสื่อมสมรรถภาพ หรือความพิการทางด้านร่างกายและจิตใจ

นักกายภาพบำบัด สามารถปฏิบัติงานได้หลายลักษณะงาน เช่น แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกกายภาพบำบัด แผนกผู้ป่วยในเกี่ยวกับการฟื้นฟูร่างกาย ผู้ป่วยที่ทำการฟื้นฟูกายภาพบำบัดอยู่ที่บ้าน  สถานพักฟื้นผู้ป่วย เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ฟิตเนสออกกำลังกาย  และสถานการฝึกสอนนักกีฬา เป็นต้น

ทั้งนี้ การทำกายภาพบำบัดสามารถทำได้โดยมีผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (Physical Therapy Assistant) แต่ต้องกระทำอยู่ภายใต้การดูแลและแนวทางของนักกายภาพบำบัด

ศูนย์กายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด (Physical Therapy Center)

การทำกายภาพบำบัดสามารถทำได้ทั้งในสถานพยาบาลหรือนอกสถานพยาบาลที่ให้บริการเปิดเป็นศูนย์กายภาพบำบัด หรือคลินิกกายภาพบำบัด ทั้งที่เป็นส่วนของรัฐหรือเอกชน ดังนั้น ศูนย์กายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด (Physical Therapy Center) จึงเป็นสถานพยาบาลที่ให้การรักษา บรรเทาอาการเจ็บป่วยและฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยหรือผู้พิการ สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ  โดยมีทีมแพทย์ ทีมนักกายภาพบำบัด และผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญให้การบำบัดรักษาฟื้นฟูร่างกาย  พร้อมด้วยเครื่องมือบำบัดรักษาที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และเพียงพอต่อการให้บริการ ซึ่งการรักษาทางกายภาพบำบัดจะครอบคลุมถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยในด้านการส่งเสริม การป้องกัน การรักษาและการฟื้นฟูสภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ

สถานที่ทำกายภาพบำบัด

ผู้ป่วย หรือผู้พิการที่มีความจำเป็นต้องบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายด้วยการทำกายภาพบำบัด สามารถใช้บริการหรือทำกายภาพบำบัดได้หลายแบบ อาทิเช่น

 1. ศูนย์กายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด

ศูนย์กายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด จะให้คำปรึกษา ให้บริการทางกายภาพบำบัดเพื่อรักษาและฟื้นฟูอาการของผู้ป่วยหรือผู้พิการให้กลับสู่ภาวะปกติหรือใกล้เคียงภาวะปกติให้มากที่สุดตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยเป็นการฝึกเพื่อให้มีกำลังกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น ป้องกันการเกิดข้อยึดติด แก้ไขความผิดปกติที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ของร่างกาย เป็นต้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ดูแลและญาติเข้าใจถึงภาวะการดำเนินของโรค วิธีการดูแลและการฝึกอย่างถูกวิธี ตลอดจนสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติที่สุด  ซึ่งผู้ป่วยสามารถเลือกใช้บริการกับศูนย์กายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด ได้ทั้งที่เป็นของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง  ตามความสะดวก คุณภาพ และระดับราคาค่าบริการที่เหมาะสม

 1. การทำกายภาพบำบัดที่บ้าน

ผู้ป่วย หรือผู้พิการ หรือผู้ที่ต้องได้รับการดูแลรักษาทำกายภาพบำบัดที่บ้าน จะมีนักกายภาพบำบัดเข้าไปช่วยให้คำปรึกษา แนะนำ และทำการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยความรู้อย่างมีมาตรฐาน  การทำกายภาพบำบัดที่บ้านนั้น นักกายภาพบำบัดจะช่วยดูแลในด้านอื่นๆ ให้กับผู้ป่วยด้วย  อาทิเช่น

 • การจัดสถานที่ให้เอื้อต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย หรือผู้พิการ
 • สุขอนามัยพื้นฐานที่บ้าน ที่พักอาศัย
 • การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อการรักษาเฉพาะโรคของผู้ป่วย หรือผู้พิการ เป็นต้น

รวมไปถึงข้อควรระวังต่างๆ อันเนื่องจากโรค หรือภาวะขาดความสามารถทางกายต่างๆ ของผู้ป่วย หรือผู้พิการ ที่นักกายภาพบำบัดจำเป็นต้องให้ความรู้ อธิบายและสอนทั้งผู้ป่วยและญาติให้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง

แนะนำศูนย์กายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด

เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยหรือผู้สนใจทำกายภาพบำบัด จึงขอแนะนำศูนย์กายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด จำนวน 7 แห่งที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่เปิดให้แก่ผู้ป่วยและบุคคลทั่วไปได้สามารถใช้บริการ เพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาเลือกใช้บริการได้ตามความสะดวก ได้แก่

• ศูนย์กายภาพบำบัด (เชิงสะพานสมเด็จปิ่นเกล้า) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์ : 02-433-7098

ศูนย์กายภาพบำบัด (ศาลายา) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล  โทรศัพท์ : 02-441-5450 ต่อ 12

ศูนย์กายภาพบำบัดและธาราบำบัด ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โทรศัพท์ 0-2986-9213-9 ต่อ 7274, 7275 , 085-348-7110

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(คลินิกกายภาพบำบัด : Physical Therapy Clinic) โทรศัพท์ 0-5393-6027

คลีนิคกายภาพบำบัด หน่วยบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น3 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซอยจุฬาฯ12 โทรศัพท์ 02 218 1100

คลินิกกายภาพบำบัด ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โทรศัพท์ 043-202080 และ 2625

คลินิกกายภาพบำบัด ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 (ห้องเบอร์ 6) โทรศัพท์ 02-2842331

เทรนด์ผู้สูงวัย

ราวพยุงตัวผู้ป่วย

ราวพยุงตัวผู้ป่วย อุปกรณ์เพิ่มความสามารถในการเดิน ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น

ความสำคัญของราวพยุงตัวผู้ป่วย ผู้ป่วยหรือผู้ที่กำลังพักฟื้นจากอุบัติเหตุ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีปัญหาเรื่องการเดิน ปัจจุบันนี้ การพัฒนาด้านการแพทย์และอุปกรณ์ช่วยเหลือได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ กับผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดินในหลากหลายรูปแบบ จุดประสงค์ที่สำคัญคือเพื่อฝึกให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนย้ายตัวเอง  สามารถใช้ชีวิตประจำวันและกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งอย่างเข้มแข็ง ซึ่งอุปกรณ์หนึ่งที่สำคัญมากก็คือ ราวพยุงตัวผู้ป่วย ราวพยุงตัวผู้ป่วยและจุดประสงค์ในการใช้งาน ...
รถเข็นผู้ป่วย

เคล็ดลับการเลือกรถเข็นผู้ป่วย เลือกอย่างไรให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ปัจจัยสำคัญและข้อควรพิจารณาวิธีเลือกรถเข็นผู้ป่วย ในการเดินทางของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย อาจจะเรียกได้ว่า “รถเข็นผู้ป่วย” เป็นพาหนะคู่ใจกันเลยทีเดียว เนื่องจากเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยให้เดินทางหรือทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ดังนั้นวิธีเลือกรถเข็นผู้ป่วยให้เหมาะสมกับผู้ใช้จึงนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ปัจจัยสำคัญสำหรับวิธีเลือกรถเข็นผู้ป่วย การเลือกรถเข็นผู้ป่วยมี 3 ปัจจัยที่เราจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ตอบโจทย์กับการใช้งานที่จะส่งผลดีต่อผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยนั่นเอง ...
วอล์คเกอร์ช่วยเดิน

ประโยชน์ของวอล์คเกอร์ช่วยเดิน สำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

ประโยชน์ของวอล์คเกอร์ช่วยเดิน  วอล์คเกอร์ช่วยเดิน (Walker) เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ช่วยเดินแบบ 4 ขา ที่เรียกได้ว่า มีความมั่นคงมากที่สุด เพราะการออกแบบให้มีฐานการรองรับน้ำหนักที่กว้าง  ตัวอุปกรณ์น้ำหนักเบาและใช้ฝึกเดินได้ง่าย...
ราวกั้นเตียงผู้สูงอายุ ราวกันตก ราวพยุงตัว

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ทั่วประเทศ

โรคเจ็บป่วย และการรักษา

ศูนย์กายภาพบำบัด ทั่วประเทศ

ดูแลผู้สูงอายุ

บทความล่าสุด

รถเข็นผู้ป่วยพับได้

เหตุใดผู้สูงอายุควรใช้รถเข็นผู้ป่วยพับได้

รถเข็นผู้ป่วยพับได้ ตัวช่วยสำคัญของผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เมื่อผู้คนเริ่มมีอายุมากขึ้นหรือเข้าสู่วัยชรา ซึ่งมีการเสื่อมถดถอยของร่างกายและสมรรถภาพต่างๆ จึงมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมากสำหรับผู้สูงอายุ รวมถึงปัญหาทางด้านสุขภาพจิตที่ไม่สามารถเดินเหินหรือทำกิจวัตรได้สะดวกเหมือนในอดีต และยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอีกด้วย แต่ปัญหาเหล่านี้จะลดน้อยลงได้ถ้ามีผู้ช่วยอย่าง “รถเข็นผู้ป่วยพับได้” รถเข็นผู้ป่วยพับได้ ลดอัตราความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุภายในบ้านสำหรับผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา...
ราวพยุงตัวผู้ป่วย

ราวพยุงตัวผู้ป่วย อุปกรณ์เพิ่มความสามารถในการเดิน ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น

ความสำคัญของราวพยุงตัวผู้ป่วย ผู้ป่วยหรือผู้ที่กำลังพักฟื้นจากอุบัติเหตุ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีปัญหาเรื่องการเดิน ปัจจุบันนี้ การพัฒนาด้านการแพทย์และอุปกรณ์ช่วยเหลือได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ กับผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดินในหลากหลายรูปแบบ จุดประสงค์ที่สำคัญคือเพื่อฝึกให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนย้ายตัวเอง  สามารถใช้ชีวิตประจำวันและกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งอย่างเข้มแข็ง ซึ่งอุปกรณ์หนึ่งที่สำคัญมากก็คือ ราวพยุงตัวผู้ป่วย ราวพยุงตัวผู้ป่วยและจุดประสงค์ในการใช้งาน ...
โรคกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท

เครื่องยืดกระดูกกับการบำบัดโรคกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท

อาการบ่งบอกโรคกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท โรคกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท สาเหตุอาการปวดหลังหรือปวดเอว ซึ่งเป็นอาการทางสุขภาพที่สามารถพบได้บ่อย ซึ่งมีการประมาณการกันไว้ว่าพบมากถึง 80% ของจำนวนประชากร อาการนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย แต่จะพบได้มากที่สุดในช่วงอายุ 35...
รถเข็นผู้ป่วย

เคล็ดลับการเลือกรถเข็นผู้ป่วย เลือกอย่างไรให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ปัจจัยสำคัญและข้อควรพิจารณาวิธีเลือกรถเข็นผู้ป่วย ในการเดินทางของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย อาจจะเรียกได้ว่า “รถเข็นผู้ป่วย” เป็นพาหนะคู่ใจกันเลยทีเดียว เนื่องจากเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยให้เดินทางหรือทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ดังนั้นวิธีเลือกรถเข็นผู้ป่วยให้เหมาะสมกับผู้ใช้จึงนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ปัจจัยสำคัญสำหรับวิธีเลือกรถเข็นผู้ป่วย การเลือกรถเข็นผู้ป่วยมี 3 ปัจจัยที่เราจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ตอบโจทย์กับการใช้งานที่จะส่งผลดีต่อผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยนั่นเอง ...
วอล์คเกอร์ช่วยเดิน

ประโยชน์ของวอล์คเกอร์ช่วยเดิน สำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

ประโยชน์ของวอล์คเกอร์ช่วยเดิน  วอล์คเกอร์ช่วยเดิน (Walker) เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ช่วยเดินแบบ 4 ขา ที่เรียกได้ว่า มีความมั่นคงมากที่สุด เพราะการออกแบบให้มีฐานการรองรับน้ำหนักที่กว้าง  ตัวอุปกรณ์น้ำหนักเบาและใช้ฝึกเดินได้ง่าย...
ไม้เท้าพยุงเดิน

ไม้เท้าพยุงเดิน อีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ชีวิตผู้ป่วยง่ายขึ้น

คุณสมบัติ ไม้เท้าพยุงเดิน ตัวช่วยสำคัญผู้สูงอายุ ไม้เท้าพยุงเดิน (Cane) คือ อุปกรณ์สำหรับช่วยเดินชนิดหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเดิน สามารถเดินได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้นและทำให้มีการทรงตัวที่ดี รองรับน้ำหนักตัว...
ไม้เท้าพับได้

ประโยชน์และคุณสมบัติการใช้งาน ไม้เท้าพับได้ เหมาะกับใครบ้าง

ประโยชน์และการใช้งาน ไม้เท้าพับได้ ไม้เท้าพับได้ คือ อีกหนึ่งอุปกรณ์สำหรับช่วยเดิน ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานทุกสภาพพื้นผิวการเดิน รวมถึงพื้นที่ต่างระดับ เหมาะที่จะใช้ทั้งกับผู้สูงอายุและผู้ป่วย หรือผู้มีปัญหาทางการเดินที่จำเป็นต้องใช้ไม้เท้าพับได้ ไม้เท้าพับได้...
รถเข็นผู้ป่วย

เลือกรถเข็นผู้ป่วยอย่างไร ให้ตรงกับการใช้งาน ในราคาที่เหมาะสม

เลือกรถเข็นผู้ป่วยอย่างไรให้ตรงกับการใช้งาน หากใครที่กำลังมองหาข้อมูลและราคา รถเข็นผู้ป่วย สำหรับสมาชิกในครอบครัว คงจะเห็นว่ามีราคาแตกต่างกันตั้งแต่หลักพันถึงหลายหมื่นบาทเลยทีเดียว นั่นก็เพราะว่ารถเข็นผู้ป่วยมีหลายประเภท ตั้งแต่รถเข็นธรรมดา รถเข็นไฟฟ้า หรือ รถเข็นพยุงเดิน ที่มีคุณสมบัติในการช่วยพยุงเวลาเดินไปด้วย ไหนจะเรื่องของฟังก์ชั่นเสริมและวัตถุดิบต่าง ๆ อีกมากมาย...
เครื่องนวดไฟฟ้า

การเลือกเครื่องนวดไฟฟ้า อุปกรณ์ช่วยผ่อนคลายความเครียด

ประโยชน์ของเครื่องนวดไฟฟ้า ประเภทต่างๆ เครื่องนวดไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการพักผ่อนแสนสบายในบ้าน ซึ่งการเลือกอุปกรณ์เครื่องนวดที่เหมาะสม จะช่วยให้ได้ประโยชน์ทั้งคลายความปวดเมื่อยของร่างกาย  และได้ปลดปล่อยความเครียดจากการใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วย ซึ่ง เครื่องนวดไฟฟ้า ที่เหมาะกับการใช้งานในบ้านมากที่สุดก็คือ เก้าอี้นวดไฟฟ้าพร้อมที่นวดเท้า...
ไม้ค้ำช่วยเดิน

การใช้ไม้ค้ำยันช่วยเดิน เลือกอย่างไรให้เหมาะสมและปลอดภัย

การใช้ ไม้ค้ำยันช่วยเดิน ไม้ค้ำยันช่วยเดิน (crutches) คืออุปกรณ์ช่วยในการเดินที่รับน้ำหนักของร่างกายได้ประมาณ 70 %  เป็นอุปกรณ์ที่ต้องถือด้วยมือทั้ง 2...