27.5 C
Bangkok
Friday, January 15, 2021

ข้อมูลศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม คลินิกและศูนย์กายภาพบำบัดทั่วประเทศ

eldertrend.com : เทรนด์สังคมผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ – eldercare center รวมข้อมูลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ เครือข่ายสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ การทำกายภาพบำบัด คลินิกและศูนย์กายภาพบำบัดเพื่อรักษาผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เช่น อาการปวดไหล่ ปวดเอว ปวดหลัง หมอนรองกระดูกทับเส้น เป็นต้น

การดูแลผู้สูงอายุ” การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุควรมีความรู้ที่ถูกหลักและเหมาะสมตามยุคสมัย (Elderly Trend) เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงอายุ   การเลือกใช้ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชรา ก็เช่นเดียวกันควรพิจารณาประเมินคัดเลือกจากข้อมูลที่เชื่อถือได้

เลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม ให้ได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพ

ในปัจจุบัน “ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ” “เนอร์สซิ่งโฮม” ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุทั้งผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวหรือไม่มีโรค และผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้ รวมถึงผู้ที่ต้องการรับการดูแลจากผู้ช่วยหรือพยาบาลเป็นพิเศษ  ซึ่งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนี้อาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Elder Care Center) สถานพยาบาลดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม (Nursing Home) บ้านพักผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา เป็นต้น

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม มีทั้งได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องและเปิดบริการแบบไม่ถูกต้อง

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม ในปัจจุบันได้เปิดบริการขึ้นมากระจายอยู่ทั่วประเทศ  มีทั้งเปิดให้บริการแบบได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานราชการ หรือบางแห่งเป็นสถานบริการที่เปิดขึ้นมาเพื่อดูแลผู้สูงอายุโดยไม่ได้ขออนุญาตจากหน่วยงานราชการซึ่งบางสถานบริการอาจมีปัญหาในเรื่องคุณภาพของการให้บริการ  และเมื่อถึงคราวจำเป็นที่เราอาจต้องค้นหา เปรียบเทียบ เลือกใช้บริการกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม เหล่านี้   จึงมีข้อแนะนำเพื่อ การเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถานพยาบาลดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา ที่ดีให้ได้คุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ครอบครัวที่จะส่งผู้สูงอายุเข้าไปบริการ

หลักในการพิจารณาเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุให้ได้คุณภาพ

ผู้ที่กำลังมองหา ค้นหาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชรา อาจต้องเจอกับปัญหาและคำถามที่ว่า จะเลือกอย่างไรถึงจะได้ที่ดี?  มีหลักพิจารณาในการเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชรา เป็นหัวข้อประเมิน  9 หัวข้อ ดังนี้

 1. เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีตัวตนอยู่จริง
 2. ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกับหน่วยงานของรัฐ
 3. ความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
 4. สถานที่ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเหมาะแก่การใช้บริการ
 5. ลักษณะการทำงานของพนักงาน ผู้ช่วยพยาบาลภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
 6. การแก้ไขปัญหาของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
 7. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมีรูปแบบให้บริการครบถ้วนครบวงจร
 8. การโฆษณาและให้ข้อมูลของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
 9. ราคาค่าบริการของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการ

รายละเอียดการพิจารณาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชรา มีการประเมินแต่ละหัวข้อดังนี้

1. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม มีตัวตนและสถานที่ตั้งมีอยู่จริง

การตรวจสอบตัวตนและสถานที่ตั้งเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ควรตรวจสอบให้ดีก่อนว่า ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชรา ที่เราต้องการใช้บริการนั้นมีสถานที่อยู่จริงสามารถเดินทางไปได้สะดวก มีความน่าเชื่อถือ  ยิ่งมีการอ้างอิงหรือได้ผลการประเมินที่ดีจากผู้ที่เคยใช้บริการมาก่อนก็จะดีมาก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม ที่เปิดให้บริการมานานหลายปี แสดงถึงความมั่นคงและคุณภาพในการบริการที่ได้รับการยอมรับ จึงสร้างความมั่นใจในการเลือกใช้บริการได้ในระดับหนึ่ง

2. ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม กับหน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้มั่นใจว่า ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชรา ที่เราสนใจนั้นได้รับการรับรอง หรือได้รับการอนุญาตเปิดให้บริการจากหน่วยงานของรัฐ และมีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพหรือข้อกำหนดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการจากหน่วยรัฐ

3. ความรู้ความสามารถของบุคลากรในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม

สอบถามรวบรวมข้อมูลของบุคลากรที่อยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชรา ทั้งด้านจำนวนและวุฒิการศึกษาหรือบทบาทหน้าที่ที่ดูแล รวมไปถึงพนักงานที่จะเข้ามาทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุทั้งที่เป็นผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัดที่ช่วยดูแลการทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยผู้สูงอายุ

แพทย์ประจำศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม

ควรหาข้อมูลเรื่องแพทย์ประจำศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม หรือมีข้อมูลเรื่องผู้ก่อตั้ง เจ้าของเป็นใคร แพทย์หรือพยาบาลดูแลผู้สูงอายุมีความน่าเชื่อถือ และความเชี่ยวชาญแค่ไหน ซึ่งข้อมูลพวกนี้เราสามารถเดินทางไปขอรับได้ที่ศูนย์ได้เลยจะได้ทำความรู้จักกับแพทย์ของศูนย์

     พนักงานประจำศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม

พนักงานของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชรา ควรได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องซึ่งกว่าจะเป็นพนักงานดูแลผู้สูงอายุได้ก็ต้องผ่านการคัดกรองเพื่อเฟ้นหาคนที่มีความสามารถในการดูผู้สูงอายุได้จริง  อีกทั้งยังต้องเป็นคนที่มีใจรักชอบดูแลผู้สูงวัย มีจิตใจดีรักในงานบริการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์นี้ หมายรวมถึงผู้ช่วยพยาบาลที่ทำหน้าที่ดูแลให้การพยาบาลแก่ผู้สูงอายุเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย  นักกายภาพบำบัด หรือผู้ที่ได้รับการอบรมในการทำกายภาพบำบัดให้แก่ผู้ป่วยผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านร่างกาย และจำเป็นต้องฟื้นฟูสภาพร่างกายด้วยการทำกายภาพบำบัด

4. สถานที่ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม เหมาะแก่การใช้บริการ

เมื่อข้อมูลและรายละเอียดในเบื้องต้นของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชราได้แล้ว ควรเดินทางไปสำรวจสถานที่จริงเพื่อประเมินว่าสถานที่จริงมีความเหมาะสมที่ผู้สูงอายุจะมาใช้บริการพักรักษาอาการหรือไม่  โดยสถานที่ของศูนย์ควรมีลักษณะดังนี้

 • ห้องพักสะอาด มีความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ
 • สังคมผู้สูงอายุในวัยเดียวกันหรือวัยใกล้เคียงภายในศูนย์
 • อุปกรณ์อำนวยความสะดวกของศูนย์มีเพียงพอ และเหมาะสมแก่ผู้สูงอายุดี
 • การเดินทาง คมนาคมไปยังศูนย์ง่ายสะดวกสบาย
 • ศูนย์มีความสงบร่มรื่น

นอกจากนี้ควรมองหาข้อบกพร่องในการดำเนินงานของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชรา นั้นๆ และหากพบข้อสงสัยควรสอบถามพนักงานของศูนย์ให้แน่ใจ

5. ลักษณะการทำงานของพนักงานภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม

พยายามสังเกตพฤติกรรมและลักษณะการทำงาน การให้บริการของพนักงานภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮมบ้านพักคนชรา สิ่งนี้จะทำให้เราประเมินได้ว่า การให้บริการของพนักงาน ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของศูนย์เพียงพอต่อความต้องหรือไม่

6. แนวทางการแก้ไขปัญหาของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการให้บริการของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชรา โดยปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่จะรองรับผลกระทบและทำให้ศูนย์ดูแลแห่งนั้นได้รับความน่าเชื่อถือในด้านของการเป็นมืออาชีพในการดูแลผู้สูงอายุ   ทั้งนี้ สามารถสอบถามถึงช่องทางการแจ้งปัญหา การแจ้งข้อร้องเรียน และขั้นตอนการตอบสนองต่อปัญหาหรือข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นได้

7. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม มีบริการครบถ้วนครบวงจร 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชรา ที่มีขนาดใหญ่หรือมีเครือข่ายการให้บริการมากมักจะมีบริการหลากหลายครบวงจรโดยไม่ต้องไปใช้บริการที่อื่นเพิ่มเติม  ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการแบบที่เดียวครบทุกอย่างในศูนย์เดียวกันหรือเครือข่ายของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม นั้น   เช่น บริการรถรับส่ง การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การนำส่งผู้สูงอายุแก่โรงพยาบาลเมื่อจำเป็น เป็นต้น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชรา ที่สามารถให้บริการได้ครบถ้วน ครบวงจรจะสามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับบริการได้เป็นอย่างดี

8. การโฆษณาและให้ข้อมูลศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม

การให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์และโฆษณาการให้บริการของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชรา ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง  หากเราต้องการใช้บริกาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชรานั้น อย่าหลงเชื่อในคำโฆษณาของศูนย์แต่ควรพิจารณาเลือกจากสถานที่จริงและข้อมูลจริงที่เรารวบรวมได้ ซึ่งรวมถึงการหาคำตอบด้วยตนเองหรือสอบถามผู้รู้ที่เชื่อถือได้

9. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการ

คุณภาพในการให้บริการเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อประเมินได้แล้วว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชรา ที่อยู่ในเป้าหมายที่เราต้องการนั้นมีระดับคุณภาพที่เราประเมินแล้วผ่านยอมรับได้ การตัดสินใจเรื่องราคาค่าบริการจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่ง  โดยราคาค่าบริการของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชรานั้น ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณภาพของการให้บริการจะดีหรือสูงตามราคาที่ศูนย์ดูแลนั้นเสนอไว้  เราจึงต้องพิจารณาเหตุผลและปัจจัยอื่นที่เรามีมาประกอบกันด้วย  โดยอาจขอคำปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์หรือผู้ที่เคยใช้บริการมาช่วยในการเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม เพื่อหาจุดสมดุลของระดับคุณภาพในการบริการเี่หมาะสมกับระดับราคาที่เราพึงพอใจยอมรับได้

หากเราสามารถรวบรวมข้อมูลและประเมินศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม หรือ สถานพยาบาลดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ บ้านพักผู้สูงอายุ  บ้านพักคนชรา ได้ตามทั้ง 9 หัวข้อแล้ว  ผลประเมินที่อยู่ในระดับที่เรายอมรับและมั่นใจได้ว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม ที่เราได้ค้นหาและเลือกไว้นี้ จะสามารถดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เรารักได้และผู้สูงอายุสามารถพักอาศัยอย่างมีความสุข  เราก็จะสามารถตัดสินใจด้วยความมั่นใจว่า ได้เลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม ที่ดีมีคุณภาพแล้ว

 


แนะนำ 9 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม ที่ได้รับความนิยม

เนื่องจากในปัจจุบันมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม และบ้านพักคนชราเปิดให้บริการกระจายอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและบุตรหลานของผู้สูงอายุอาจมีความจำเป็นต้องการใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม เราจึงได้นำข้อมูลของศูนย์บางแห่งที่ได้รับความนิยมในการเข้าเยี่ยมชมข้อมูลการให้บริการ เพื่อให้ผู้สนใจได้ใช้ข้อมูลของศูนย์เหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อไป

 1. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมาสเตอร์ซีเนียโฮม

เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ  บริการดูแลผู้สูงอายุในด้านการดูแลเรื่องอาหารตามหลักโภชนาการถูกสุขอนามัย การดูแลเรื่องสุขภาพ  การป้องกันโรคในผู้สูงอายุ ผู้ชรา การฟื้นฟูผู้ป่วยผู้สูงอายุอย่างถูกต้องได้มาตรฐานโดยมุ่งเน้นเป็นพิเศษสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การพักฟื้นหลังผ่าตัด  การรับอาหารผ่านสายยาง การดูดเสมหะ กรณีมีแผลกดทับ รวมไปถึงการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายผู้สูงอายุ

เขตที่ตั้งศูนย์ดูแล  :  ถนนบรมราชชนนี และกาญจนาภิเษก ใกล้โรงพยาบาลธนบุรี 2 กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ :  www.masterseniorhome.com

 1. ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแคร์เนอสซิ่งโฮม

แคร์เนอสซิ่งโฮมเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ที่ช่วยดูแลบุคคลที่คุณรักเหมือนคนในครอบครัว  โดยมุ่งเน้นการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมทั้งกาย จิตใจและสังคม มีการประเมินผู้สูงอายุโดยใช้หลักการของการประเมินสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม ซึ่งบอกได้ถึง สุขภาวะทางกาย สภาวะทางอารมณ์และสังคม ความสามารถในการทำหน้าที่ เพื่อนำไปสู่การวางแผนการรักษา การฟื้นฟูสภาพกายภาพบำบัดและการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มความสามารถหรือให้ฟื้นหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เขตที่ตั้งศูนย์ดูแล  :  สาขาใหญ่ เลขที่ 80 (46/103) โชคชัย 4 ซอย 20 แยก 4 ถนน โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
เว็บไซต์ :  www.carenursinghome.com

 1. โรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังศุขเวชเนอสซิ่งโฮม (ราม 21)

เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอสซิ่งโฮม ที่ให้บริการดูแลบริบาลผู้สูงอายุหรือคนชรา มาตั้งแต่ปี 2541 โดยมีทีมแพทย์พยาบาลดูแลผู้สูงอายุและพนักงานที่มีประสบการณ์ในการดูแลบริบาลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พักฟื้น ผู้ป่วยระยะสุดท้าย    การดูแลรักษาของศุขเวชเนอสซิ่งโฮม นั้นมีทีมแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านกายภาพบำบัด รวมไปถึง เจ้าหน้าที่ ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรในการดูแลผู้สูงอายุ สลับผลัดเปลี่ยนกันมาดูแล ตลอด 24 ชม.

เขตที่ตั้งศูนย์ดูแล  : 20/6 ซ.รามคำแหง 21 หรือ ซอยนวศรีแยก 2 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เว็บไซต์ :  www.sukavet.com

 1. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลิฟวิ่งเวล

ลิฟวิ่งเวล  เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอสซิ่งโฮม พร้อมรองรับผู้สูงอายุทั่วไปและผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว อัมพฤกษ์ โรคทางสมอง อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน ตลอดจนผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีทีมแพทย์ที่ปรึกษาด้านสมองและกายภาพบำบัด สามารถให้การกายภาพบำบัดพื้นฐานแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือช่วยเหลือตัวเองได้ อุปกรณ์และการดูแลผู้ป่วยที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ห้องน้ำได้รับการออกแบบเฉพาะให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว

เขตที่ตั้งศูนย์ดูแล :  ลิฟวิ่งเวล แจ้งวัฒนะ 237 ถ.สามัคคี (ปากซอยสามัคคี 27) ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เว็บไซต์ :   www.livingwell.co.th

 1. บ้านอุ่นไอรัก เนอร์สซิ่งโฮม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย  มีบริการรับเลี้ยงคนชรา ศูนย์รถพยาบาลบ้านอุ่นไอรัก ด้วยทีมพยาบาลวิชาชีพมีประสบการณ์พยาบาลวิชาชีพมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี  บริการดูแลผู้ป่วย stroke และอัมพฤกษ์ และอัมพาต มาโดยตลอด พร้อมทีมบริบาลดูแลอย่างใกล้ชิด  บริการดูแลทำกายภาพเบื้องต้น ฟื้นฟูป้องกันการเกิดแผลกดทับ ด้วยนักกายภาพเฉพาะทาง

เขตที่ตั้งศูนย์ดูแล : 15/1 ซ.ลาซาล 54 ถนน สุขุมวิท 105 แขวง บางนา กทม. 10260
เว็บไซต์ :   www.banounirak.com

 1. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Care @ Home

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอสซิ่งโฮม ดูแลผู้ป่วยและคนชราทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีทีมพยาบาลดูแลผู้สูงอายุผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ดูแลทั้งในเรื่องของจิตสังคม ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่างถูกต้อง พนักงานทุกคนได้รับการอบรมในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุมาโดยเฉพาะดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ที่พักของผู้สูงอายุ สถานที่มีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี เงียบสงบเป็นส่วนตัว

เขตที่ตั้งศูนย์ดูแล : 230/1 (เดิม 188/8) หมู่10  ซ.เพชรเกษม 51 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
เว็บไซต์ :  www.thecareathome.com

 1. เบสท์แคร์ เนอร์สซิ่งโฮม

เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอสซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น  ช่วยดูแลผู้สูงอายุทุกท่านเสมือนญาติ  มีกิจกรรมบำบัดเริ่มจากการกายภาพและออกกำลังกายในช่วงเช้า และเย็นรวมถึงการจัดกิจกรรมสันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ เช่น ทำบุญตักบาตร ออกกำลังกาย สวดมนต์ การจัดเลี้ยงสังสรรค์ตามช่วงเวลาเทศกาล

เขตที่ตั้งศูนย์ดูแล : สาขา 1 : แจ้งวัฒนะ หมู่บ้านปฐวี 41/3 ม.6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เว็บไซต์ :   www.bestcare.in.th

 1. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแสนสิริ โฮม แคร์

แสนสิริ โฮม แคร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอสซิ่งโฮม ที่บริการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท มีปัญหาด้านหารช่วยเหลือตนเอง พร้อมบุคลากรทางสุขภาพที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น นักกายภาพบำบัด นักโภชนากรเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุให้กลับมาใกล้เคียงปกติมากที่สุดเน้นการดูแลเสมือนบ้านมีพยาบาลวิชาชีพดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง

เขตที่ตั้งศูนย์ดูแล : สาขาสุขุมวิท 101/1  เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท 101/1 ซอยวชิรธรรม 55 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์ :   www.sansirihomecare.com

 1. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อารียา เนอร์สซิ่งแคร์

เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอสซิ่งโฮม บริการดูแลบริบาลผู้สูงอายุ มีแพทย์ พยาบาลดูแลผู้สูงอายุ คอยให้คำแนะนำโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริบาลผู้สูงอายุ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรในการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการห้องพักที่สะอาดถูกต้องตามสุขลักษณะ

เขตที่ตั้งศูนย์ดูแล:  เลขที่ 91/1401 หมู่บ้านเคหะธานี 2 ซอย ซี1 ถนนนวลจันทร์ 56 แยก 1 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม 10230
เว็บไซต์ :  www.areeyanursingcare.com

ศูนย์กายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด

หากกล่าวถึงความเจ็บป่วยของร่างกายสำหรับผู้สูงอายุและคนทั่วไป หลายคนอาจนึกถึงโรคภัยที่คนเป็นกันมากซึ่งสูงสุด 5 อันดับแรก คือ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และวัณโรคที่มากับอากาศ และยังมีอีกหลายโรคที่เมื่อป่วยแล้วอาจเป็นปัญหาเรื้อรัง เช่น โรคระบบประสาทจิตเวช โรคภูมิแพ้ โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เป็นต้น

หลายโรคสามารถรักษาด้วยการทานยาควบคุมบำบัดโรคหรือควบคุมสภาพแวล้อมความเป็นอยู่ และอาหารที่รับประทาน แต่ยังมีอีกหลายโรคที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัด และฟื้นฟูสรรถภาพร่างกายด้วยการทำกายภาพบำบัดซึ่งการทำกายภาพบำบัดจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูการเสื่อมสมรรถภาพกลับคืนสู่สภาพร่างกายที่เป็นปกติหรือใกล้เคียงกับสภาพปกติได้ ช่วยให้ผู้ป่วยที่ได้รับการทำกายภาพบำบัดนั้นสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้เช่นบุคคลทั่วไป

เราจึงควรทำความรู้จักกับการทำกายภาพบำบัด ซึ่งได้แก่ ความหมาย วิธีการ บุคคลากรที่ช่วยทำกายภาพบำบัด และสถานที่ที่สามารถให้การช่วยเหลือทำกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยได้ เช่น ศูนย์กายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด เป็นต้น

การทำกายภาพบำบัด  (Physical Therapy)

กายภาพบำบัด หมายถึง การกระทำที่ช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อบำบัด ป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟูความเสื่อมสมรรถภาพ หรือความพิการของร่างกายหรือจิตใจด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด ได้แก่

 • การประคบ การนวด
 • การดัด การดึง
 • การบริหารร่างกายหรืออวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของผู้ป่วย

ซึ่งการกระทำดังกล่าวต้องทำตามหลักวิทยาศาสตร์ หรือการกระทำอื่นที่มีการประกาศเป็นวิธีการทางกายภาพบำบัด หรือการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตามหลักวิทยาศาสตร์ที่มีการประกาศเป็นเครื่องมือกายภาพบำบัด

ประเภทของการทำกายภาพบำบัด

การทำกายภาพบำบัดประกอบด้วย การทำหัตถการ การรักษาด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัด การรักษาด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการบำบัดรักษาฟื้นฟู ป้องกันและส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายผู้ป่วยหรือผู้พิการ  เพื่อให้มีการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของร่างกาย

นักกายภาพบำบัด (Physical therapist)

นักกายภาพบำบัด มีหน้าที่บำบัดรักษาผู้อื่นตามคำสั่งแพทย์โดยการใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์ การบริหารร่างกายเฉพาะท่า อาทิเช่น การดึง การนวดและเทคนิคอื่นๆ ทางกายภาพบำบัดแก่ผู้พิการ หรือผู้ป่วย ซึ่งเป็นผู้ป่วยทางระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อซึ่งอาจเกิดจากโรคบางชนิดหรืออุบัติเหตุ มุ่งเน้นให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันความพิการ บำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพในผู้ที่มีความเสื่อมสมรรถภาพ หรือความพิการทางด้านร่างกายและจิตใจ

นักกายภาพบำบัด สามารถปฏิบัติงานได้หลายลักษณะงาน เช่น แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกกายภาพบำบัด แผนกผู้ป่วยในเกี่ยวกับการฟื้นฟูร่างกาย ผู้ป่วยที่ทำการฟื้นฟูกายภาพบำบัดอยู่ที่บ้าน  สถานพักฟื้นผู้ป่วย เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ฟิตเนสออกกำลังกาย  และสถานการฝึกสอนนักกีฬา เป็นต้น

ทั้งนี้ การทำกายภาพบำบัดสามารถทำได้โดยมีผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (Physical Therapy Assistant) แต่ต้องกระทำอยู่ภายใต้การดูแลและแนวทางของนักกายภาพบำบัด

ศูนย์กายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด (Physical Therapy Center)

การทำกายภาพบำบัดสามารถทำได้ทั้งในสถานพยาบาลหรือนอกสถานพยาบาลที่ให้บริการเปิดเป็นศูนย์กายภาพบำบัด หรือคลินิกกายภาพบำบัด ทั้งที่เป็นส่วนของรัฐหรือเอกชน ดังนั้น ศูนย์กายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด (Physical Therapy Center) จึงเป็นสถานพยาบาลที่ให้การรักษา บรรเทาอาการเจ็บป่วยและฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยหรือผู้พิการ สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ  โดยมีทีมแพทย์ ทีมนักกายภาพบำบัด และผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญให้การบำบัดรักษาฟื้นฟูร่างกาย  พร้อมด้วยเครื่องมือบำบัดรักษาที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และเพียงพอต่อการให้บริการ ซึ่งการรักษาทางกายภาพบำบัดจะครอบคลุมถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยในด้านการส่งเสริม การป้องกัน การรักษาและการฟื้นฟูสภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ

สถานที่ทำกายภาพบำบัด

ผู้ป่วย หรือผู้พิการที่มีความจำเป็นต้องบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายด้วยการทำกายภาพบำบัด สามารถใช้บริการหรือทำกายภาพบำบัดได้หลายแบบ อาทิเช่น

 1. ศูนย์กายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด

ศูนย์กายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด จะให้คำปรึกษา ให้บริการทางกายภาพบำบัดเพื่อรักษาและฟื้นฟูอาการของผู้ป่วยหรือผู้พิการให้กลับสู่ภาวะปกติหรือใกล้เคียงภาวะปกติให้มากที่สุดตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยเป็นการฝึกเพื่อให้มีกำลังกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น ป้องกันการเกิดข้อยึดติด แก้ไขความผิดปกติที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ของร่างกาย เป็นต้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ดูแลและญาติเข้าใจถึงภาวะการดำเนินของโรค วิธีการดูแลและการฝึกอย่างถูกวิธี ตลอดจนสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติที่สุด  ซึ่งผู้ป่วยสามารถเลือกใช้บริการกับศูนย์กายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด ได้ทั้งที่เป็นของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง  ตามความสะดวก คุณภาพ และระดับราคาค่าบริการที่เหมาะสม

 1. การทำกายภาพบำบัดที่บ้าน

ผู้ป่วย หรือผู้พิการ หรือผู้ที่ต้องได้รับการดูแลรักษาทำกายภาพบำบัดที่บ้าน จะมีนักกายภาพบำบัดเข้าไปช่วยให้คำปรึกษา แนะนำ และทำการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยความรู้อย่างมีมาตรฐาน  การทำกายภาพบำบัดที่บ้านนั้น นักกายภาพบำบัดจะช่วยดูแลในด้านอื่นๆ ให้กับผู้ป่วยด้วย  อาทิเช่น

 • การจัดสถานที่ให้เอื้อต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย หรือผู้พิการ
 • สุขอนามัยพื้นฐานที่บ้าน ที่พักอาศัย
 • การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อการรักษาเฉพาะโรคของผู้ป่วย หรือผู้พิการ เป็นต้น

รวมไปถึงข้อควรระวังต่างๆ อันเนื่องจากโรค หรือภาวะขาดความสามารถทางกายต่างๆ ของผู้ป่วย หรือผู้พิการ ที่นักกายภาพบำบัดจำเป็นต้องให้ความรู้ อธิบายและสอนทั้งผู้ป่วยและญาติให้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง

แนะนำศูนย์กายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด

เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยหรือผู้สนใจทำกายภาพบำบัด จึงขอแนะนำศูนย์กายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด จำนวน 7 แห่งที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่เปิดให้แก่ผู้ป่วยและบุคคลทั่วไปได้สามารถใช้บริการ เพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาเลือกใช้บริการได้ตามความสะดวก ได้แก่

• ศูนย์กายภาพบำบัด (เชิงสะพานสมเด็จปิ่นเกล้า) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์ : 02-433-7098

ศูนย์กายภาพบำบัด (ศาลายา) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล  โทรศัพท์ : 02-441-5450 ต่อ 12

ศูนย์กายภาพบำบัดและธาราบำบัด ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โทรศัพท์ 0-2986-9213-9 ต่อ 7274, 7275 , 085-348-7110

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(คลินิกกายภาพบำบัด : Physical Therapy Clinic) โทรศัพท์ 0-5393-6027

คลีนิคกายภาพบำบัด หน่วยบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น3 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซอยจุฬาฯ12 โทรศัพท์ 02 218 1100

คลินิกกายภาพบำบัด ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โทรศัพท์ 043-202080 และ 2625

คลินิกกายภาพบำบัด ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 (ห้องเบอร์ 6) โทรศัพท์ 02-2842331

เทรนด์ผู้สูงวัย

รถเข็นวีลแชร์พับได้

รถเข็นผู้ป่วยพับได้ มีความสำคัญและมีคุณประโยชน์อย่างไร

ความสำคัญของรถเข็นผู้ป่วยพับได้ ปัจจุบันความรู้ทางการแพทย์ได้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงสามารถช่วยยืดอายุของผู้คนให้ยืนยาวและมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย แต่เราคงมิอาจปฏิเสธได้ว่าโรคร้ายบางโรคก็เป็นโรคเรื้อรังที่สร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วยได้เช่นกัน ซึ่งในบางกรณีทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนไหวด้วยตนเองได้ รวมถึงผู้สูงอายุที่มีกำลังถดถอยไปตามกาลเวลา จึงทำให้ รถเข็นผู้ป่วยพับได้ เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เมื่อผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวตนเองไม่สะดวกสบาย รถเข็นผู้ป่วยพับได้ จึงเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยให้ผู้ที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้สามารถทำกิจวัตรประจำวันหรือทำกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่การไปเข้าห้องน้ำ...
รถเข็นผู้ป่วย

การเลือกประเภทรถเข็นผู้ป่วย ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

การเลือกประเภทรถเข็นผู้ป่วย โดยปกติทั่วไปเรามักจะเห็น รถเข็นผู้ป่วย หรือที่เรียกกันว่า “วีลแชร์” ตามโรงพยาบาลและสถานที่ต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ โดยมีรูปลักษณ์ไม่แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ เป็นรถเข็นที่มีล้อขนาดใหญ่ 2 ล้ออยู่ด้านข้าง...
รถเข็นผู้ป่วย

ความสำคัญและวิธีเลือกซื้อรถเข็นผู้ป่วย

ความสำคัญของรถเข็นผู้ป่วย ปัจจุบันความรู้ทางการแพทย์ได้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ในการรักษาโรคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงสามารถช่วยยืดอายุของผู้คนให้ยืนยาวและมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย แต่เราคงมิอาจปฏิเสธได้ว่าโรคร้ายบางโรคก็เป็นโรคเรื้อรังที่สร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วยได้เช่นกัน ซึ่งในบางกรณีทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนไหวด้วยตนเองได้ รวมถึงผู้สูงอายุที่มีกำลังถดถอยไปตามกาลเวลาด้วย ดังนั้น รถเข็นผู้ป่วย จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เมื่อผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวตนเองไม่สะดวกสบาย รถเข็นผู้ป่วย จึงเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยให้ผู้ที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้สามารถทำกิจวัตรประจำวันหรือทำกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น...
ราวกั้นเตียงผู้สูงอายุ ราวกันตก ราวพยุงตัว

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ทั่วประเทศ

โรคเจ็บป่วย และการรักษา

ศูนย์กายภาพบำบัด ทั่วประเทศ

ดูแลผู้สูงอายุ

บทความล่าสุด

หมอนเพื่อสุขภาพ

ไขข้อสงสัย ทำไมหมอนเพื่อสุขภาพราคาถึงค่อนข้างสูง

ทำไมหมอนเพื่อสุขภาพราคาถึงค่อนข้างสูง เชื่อหรือไม่ว่าแค่ "หมอน" ก็มีผลต่อกระดูกและสรีระของร่างกาย ลามไปถึงปัญหาปวดคอปวดหลัง รวมถึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ไรฝุ่นที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ได้ง่าย ด้วยเหตุนี้จึงมีการสรรหาวัสดุมากมายมาทำหมอนที่เหมาะสมต่อร่างกาย และแน่นอนว่าทำให้ราคาหมอนเพื่อสุขภาพมีความแตกต่างกันออกไป แต่อย่าเพิ่งโฟกัสที่ราคาอย่างเดียว ถ้าหากคุณได้รู้ว่า...
รถเข็นวีลแชร์พับได้

รถเข็นผู้ป่วยพับได้ มีความสำคัญและมีคุณประโยชน์อย่างไร

ความสำคัญของรถเข็นผู้ป่วยพับได้ ปัจจุบันความรู้ทางการแพทย์ได้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงสามารถช่วยยืดอายุของผู้คนให้ยืนยาวและมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย แต่เราคงมิอาจปฏิเสธได้ว่าโรคร้ายบางโรคก็เป็นโรคเรื้อรังที่สร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วยได้เช่นกัน ซึ่งในบางกรณีทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนไหวด้วยตนเองได้ รวมถึงผู้สูงอายุที่มีกำลังถดถอยไปตามกาลเวลา จึงทำให้ รถเข็นผู้ป่วยพับได้ เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เมื่อผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวตนเองไม่สะดวกสบาย รถเข็นผู้ป่วยพับได้ จึงเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยให้ผู้ที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้สามารถทำกิจวัตรประจำวันหรือทำกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่การไปเข้าห้องน้ำ...
รถเข็นผู้ป่วย

การเลือกประเภทรถเข็นผู้ป่วย ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

การเลือกประเภทรถเข็นผู้ป่วย โดยปกติทั่วไปเรามักจะเห็น รถเข็นผู้ป่วย หรือที่เรียกกันว่า “วีลแชร์” ตามโรงพยาบาลและสถานที่ต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ โดยมีรูปลักษณ์ไม่แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ เป็นรถเข็นที่มีล้อขนาดใหญ่ 2 ล้ออยู่ด้านข้าง...
รถเข็นผู้ป่วย

ความสำคัญและวิธีเลือกซื้อรถเข็นผู้ป่วย

ความสำคัญของรถเข็นผู้ป่วย ปัจจุบันความรู้ทางการแพทย์ได้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ในการรักษาโรคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงสามารถช่วยยืดอายุของผู้คนให้ยืนยาวและมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย แต่เราคงมิอาจปฏิเสธได้ว่าโรคร้ายบางโรคก็เป็นโรคเรื้อรังที่สร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วยได้เช่นกัน ซึ่งในบางกรณีทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนไหวด้วยตนเองได้ รวมถึงผู้สูงอายุที่มีกำลังถดถอยไปตามกาลเวลาด้วย ดังนั้น รถเข็นผู้ป่วย จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เมื่อผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวตนเองไม่สะดวกสบาย รถเข็นผู้ป่วย จึงเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยให้ผู้ที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้สามารถทำกิจวัตรประจำวันหรือทำกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น...
หมอนเพื่อสุขภาพ

หมอนเพื่อสุขภาพ ราคาแตกต่างกับหมอนทั่วไปเพราะอะไร

หมอนเพื่อสุขภาพ แก้ปัญหาปวดหลังปวดคอ สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพปวดหลังปวดคอคงจะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษ ไม่เว้นแม้แต่เวลานอน นั่นเป็นเพราะทุกท่วงท่าย่อมกระทบต่ออาการเจ็บปวดได้หมด “หมอน”จึงเข้ามามีบทบาทมากทีเดียว แต่ราคา "หมอนเพื่อสุขภาพ" ก็มีความแตกต่างกันตามไปด้วย เรามาดูกันว่าราคาหมอนเพื่อสุขภาพที่แตกต่างกันนั้นเป็นเพราะอะไร...
ราคารถเข็นวีลแชร์

การเลือกซื้อรถเข็นวีลแชร์ ควรเลือกราคาเท่าไรดี

การเลือกราคารถเข็นวีลแชร์  ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ราคารถเข็นวีลแชร์ ที่ในปัจจุบันมีการใช้งานที่หลากหลาย มีการฝึกให้ผู้ใช้ให้เกิดความชำนาญในการเข็นให้กับตัวเอง เพื่อความคล่องตัวซึ่งบางช่วงอาจจะต้องมีการยกล้อหน้า และทำการทรงตัวที่ดี  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการเลือกราคารถเข็นวีลแชร์ ที่ไม่ว่าจะถูกหรือแพง หากแต่การทำงานก็จะต้องสามารถนำมาให้พร้อมต่อการใช้งานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งราคารถเข็นวีลแชร์ มีหลากหลายให้เลือกใช้...
รถเข็นวีลแชร์

การเลือกราคารถเข็นวีลแชร์ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ข้อมูลเบื้องต้นของการเลือกราคารถเข็นวีลแชร์           ราคารถเข็นวีลแชร์  แต่ละแบบนั้นแตกต่างกัน ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของรูปแบบ...

การเลือกล้อรถเข็นวีลแชร์ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในแต่ละสถานที่

เลือกรถเข็นวีลแชร์จากล้อ สิ่งที่ควรพิจารณาเป็นพิเศษ การเลือกใช้ประเภทรถเข็นวีลแชร์ เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจในการเลือกซื้อเพื่อนำมาใช้งานให้เหมาะสมกับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ ซึ่งหากเน้นการใช้งานแบบพกพาเพื่อความสะดวกสบาย การเลือกประเภทรถเข็นวีลแชร์ แบบพับได้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ในการเดินทางไปหลายๆที่ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวไปตามต่างจังหวัด ไปสถานที่ต่าง...

เคล็ดลับวิธีเลือกรถเข็นวีลแชร์ เลือกอย่างไรให้เหมาะสมกับการใช้งาน

วิธีเลือกรถเข็นวีลแชร์ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ดังนี้ วิธีเลือกรถเข็นวีลแชร์มีหลายรูปแบบเพื่อรองรับการทำงานของผู้ใช้งาน ซึ่งจะมีทั้งแบบมาตรฐานและแบบปรับเอนนอน  แบบผู้พิการและแบบไฟฟ้า โดยจะมีโครงสร้างของรถเข็นวีลแชร์คือ จะมีให้เลือกแบบเหล็กชุบโครเมียม แบบสแตนเลส และแบบเหล็กพ่นสี รวมทั้งแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์...

เข็มขัดพยุงหลัง อุปกรณ์สำคัญช่วยพยุงกระดูกสันหลัง

ประโยชน์ของเข็มขัดพยุงหลัง ช่วยบรรเทาอาการปวดหลัง กระดูกสันหลังเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกาย เป็นแกนกลางที่ยึดทุกส่วนของร่างกายไว้ให้สมดุล อีกทั้งยังเป็นที่รวมของเส้นประสาทมากมาย ดังนั้นหากกระดูกสันหลังมีความผิดปกติไป ย่อมส่งผลต่อส่วนอื่นๆ ของร่างกายตามไปด้วย ซึ่งสาเหตุที่ทำให้กระดูกสันหลังมีความผิดปกติได้นั้น มีหลายสาเหตุ...