การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยการตรวจสุขภาพประจำปี

439
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยการตรวจสุขภาพประจำปี

           การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่เราจะละเลยไม่ได้ แม้เผลอเพียงนิดเดียวก็อาจเสี่ยงต่อชีวิตได้  ฉะนั้นหน้าที่ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไม่ใช่เพียงแค่การดูแลจากภายนอกเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสภาพร่างกายภายในประกอบกัน  เพราะบางสิ่งที่เรามองไม่เห็น อาจจะกำลังฟักตัวและรอวันที่จะแสดงอาการออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน  กว่าทุกคนจะรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไม่ดีก็อาจจะสายเกินแก้ไปแล้วก็ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้เราจึงจำเป็นต้องพาผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุไปตรวจสุขภาพประจำปีนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ดี

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุควรตรวจสุขภาพทุก 6-12 เดือน

         การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในทางเทคนิคการตรวจสุขภาพประจำปีควรทำอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุก 6-12 เดือนเป็นอย่างน้อยเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเพศชายที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคร้ายมากกว่าผู้หญิงเท่านั้น  แต่ทั้งสองเพศควรได้รับสิทธิในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยการตรวจสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน   โดยการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจำปีนั้นไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง ทุกอย่างจะอยู่ในการดูแลของแพทย์อายุกรรมเป็นการตรวจร่างกายเพื่อค้นหาโรคต่างๆที่อาจขึ้นเกิดหรือเช็คอาการโรคที่เป็นอยู่ก่อนแล้วของสุขภาพผู้สูงอายุ

  • วิธีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

วิธีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุคือแพทย์จะทำการซักประวัติคนไข้อย่างละเอียด ตรวจร่างกายผู้สูงอายุทั้งภายในและภายนอก อาจมีการขอความร่วมมือจากผู้สูงอายุให้นำผลตรวจไปยังห้องปฏิบัติการ อาทิเช่น ตรวจปัสสาวะผู้สูงอายุ ตรวจอุจจาระผู้สูงอายุ ตรวจเลือดและตรวจเนื้อเยื่อต่างๆของผู้สูงอายุ เป็นต้น  เมื่อได้ผลแล้วก็พร้อมเข้าสู่ขั้นตอนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  อาจเป็นการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม หรือพุ่งเป้าไปที่การรักษาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีอาการเจ็บป่วยไข้ เลยแล้วแต่ลักษณะอาการของโรค

  • ผลการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุต่อไป

จากการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจำปีนี้  จะทำให้แพทย์ทราบว่าผู้สูงอายุนั้นป่วยเป็นโรคอะไรบ้าง รวมถึงอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคอื่นๆหรือไม่อย่างไร  ทั้งนี้ก็เพื่อบอกให้ผู้สูงอายุและญาติรับทราบใช้ในการประกอบแนวทางการแก้ไขและ”การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ“ต่อไปในอนาคต   หากผู้สูงอายุป่วยและมีอาการไม่ร้ายแรงแพทย์จะได้ทำการรักษาสุขภาพผู้สูงอายุให้ทันท่วงที ระงับอาการกำเริบและลามไปยังการทำงานส่วนอื่นในร่างกายของผู้สูงอายุ

  • ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อคลายกังวลในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

ผลตรวจสุขภาพผู้สูงอายุไม่เพียงแต่ผู้สูงอายุและญาติจะได้ทราบ ว่าผู้สูงอายุภายในบ้านมีสุขภาพแข็งแรงหรือกำลังป่วยเป็นอะไรอยู่บ้างอีกหรือไม่ เพราะความอยากรู้ในส่วนนี้อาจกลายเป็นความวิตกกังวลของบุตรหลานโดยที่ผู้สูงอายุอาจจะยังไม่รู้ตัว

       เพราะฉะนั้นคุณจึงจำเป็นต้องพาผู้สูงอายุผู้ใหญ่ในบ้านไปตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆปี และติดต่อกันสม่ำเสมอเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ดี

ขอบคุณข้อมูลจาก www.momadad.com