ข้อพึงระวังในการเลือกพยาบาลดูแล หรือใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

919
eldercare-ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ข้อพึงระวังในการเลือกพยาบาล/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

สำหรับผู้ที่คิดจะจ้างคนพยาบาลส่วนตัวมาดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุภายในบ้าน หรือมีความจำเป็นต้องนำส่งผู้สูงอายุเข้าไปพักยังศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มีข้อพึงระวังเบื้องต้นที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้บริการ ดังนี้

1. ข้อพึงระวังการจ้างคนพยาบาลส่วนตัวมาดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุภายในบ้าน

ขั้นตอนก่อนการคัดเลือกว่าจ้างพยาบาล/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ตรวจสอบประวัติผู้ดูแลผู้สูงอายุย้อนหลัง

ก่อนจะตกลงรับพยาบาล/ผู้ดูแลผู้สูงอายุเข้ามาทำงานดูแล ควรตรวจเช็คประวัติย้อนหลังของพยาบาล/ผู้ดูแลผู้สูงอายุนั้นให้ดีเสียก่อนเพื่อป้องกันสิ่งที่คุณไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ

ประเมินบุคคลิกนิสัยส่วนบุคคล

ประเมินบุคลิกภาพและนิสัยส่วนตัวของพยาบาล/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งโดยรวมอาจพิจารณาถึงคำพูด การกระทำขณะสัมภาษณ์ ความสะอาดของการแต่งตัวและร่างกายโดยรวม สิ่งที่ต้องการพิจารณาคักเลือกจากการสัมภาษณ์คือ พยาบาล/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ต้องมีความรู้ และพร้อมในการให้บริการ มีจิตใจอ่อนโยนสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยผู้สูงอายุของเราได้
ความระมัดระวังในการเลือกคนมาพยาบาลคนป่วยในบ้านทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะคนที่เลือกมานั้นผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี หรือถ้าคุณไม่มั่นใจว่าคนที่เลือกมาพยาบาลผู้ป่วยเป็นคนที่ดี เหมาะสมกับหน้าที่จริงๆ อาจเปลี่ยนมาใช้วิธีพาผู้ป่วยไปฝากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแทนเพราะถึงอย่างไรศูนย์ดูแลก็มีคนที่พร้อมในการทำงาน มีความรู้ ความสามารถและเต็มที่กับงานที่ทำ

ขั้นตอนติดตามการให้บริการของพยาบาล/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

เมื่อเราตกลงรับพยาบาล/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เข้ามาดูแลผู้สูงอายุที่บ้านแล้ว ขั้นต่อไปเป็นการติดตามประเมินการให้บริการ การดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับบริการ

ควรสังเกตผู้สูงอายุเป็นประจำทุกวัน

สังเกตผู้สูงอายุของเราเป็นประจำหากเจออะไรผิดปกติควรรีบตรวจสอบหาความจริงอย่าปล่อยไว้นาน การดูแลผู้สูงอายุ สมาชิกในครอบครัวต้องใส่ใจคำพูดและการแสดงออกของผู้ป่วยผู้สูงอายุที่มีต่อพยาบาลผู้ดูแล เพราะผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองได้น้อยมากถึงขั้นแทบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นั้นย่อมเกิดความกังวลกลัวว่าตนเองจะเป็นภาระของผู้อื่น จึงไม่กล้าที่จะพูดความจริงบางอย่างออกไปให้คนในบ้านทราบ มีความเป็นไปได้สูงว่าร่องรอยบนตัวผู้ป่วย การแสดงออกบางอย่างอาจมีที่มาจากพยาบาลที่จ้างมาดูแล

 

2. ข้อพึงระวังในการใช้บริการให้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเป็นผู้รับผิดชอบดูแล

ในกรณีที่สมาชิกในครอบครัวนำพาผู้สูงอายุไปใช้บริการให้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเป็นผู้รับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุ หลายครอบครัวเกิดความกังวลใจว่า เมื่อพาผู้สูงอายุไปที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พนักงานที่่นั้นจะปฏิบัติต่อผู้สูงอายุอย่างไร จึงทำให้ไม่กล้าที่จะไปฝากผู้สูงอายุไว้กับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฉะนั้น ก่อนที่จะพาผู้สูงอายุไปพักพิงที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จึงจำเป็นที่ควรจะศึกษาก่อนว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมีหน้าที่ในการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุของเราอย่างไร

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จะมีจัดการดูแลผู้สูงอายุใน 2 ด้านหลัก ดังต่อไปนี้

1. การดูแลผู้สูงอายุด้านอาหาร

อาหารถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุโดยตรง โดยการดูแลผู้สูงอายุ มีดังนี้

1) จัดให้มีการทานอาหารครบ 5 หมู่ ทั้ง คาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ ไขมัน โดยได้ดูแลเมนูอาหารที่ ให้สารอาหารครบ 5 หมู่และมีความพอเหมาะกับวัย

2) จำกัดในเรื่องประเภท และปริมาณอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เน้นโปรตีน และลดคาร์โบไฮเดรตกับไขมัน เพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว

3) เพิ่มอาหารจำพวก ผัก ผลไม้ ที่ให้วิตามิน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายให้แข็งแรงมากขึ้น

2. การดูแลผู้สูงอายุด้านการเคลื่อนไหวร่างกายหรือการออกกำลังกาย

ผู้สูงอายุต้องมีการออกกำลังกายเป็นประจำ เนื่องจากการทำงานของส่วนต่างๆ ในร่างกายมีการทำงานได้น้อยลงและไม่มีประสิทธิภาพเท่าวัยหนุ่มสาว ฉะนั้นการจะใช้ชีวิตในวัยสูงอายุห้มีคุณภาพได้ จำเป็นต้องเอาใจใส่ในเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายด้วย โดย การดูแลด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและการออกกำลังกาย มีดังนี้

1) ดูแลให้ผู้สูงอายุได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วนเป็นประจำ

2) ผู้สูงอายุออกกำลังกายด้วยการเดิน บริหารกล้ามเนื้อและข้อ โดยเฉพาะการเดินวันละประมาณ 20-30 นาที ทุกๆวัน

แม้ว่าเราจะไม่มีเวลาที่จะดูแลเอาใจใส่ต่อผู้สูงอายุ และมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้บริการจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแต่ก็ควรให้ความรัก ความอบอุ่น แวะเวียนมาเยี่ยมผู้สูงอายุเพราะความสุขที่แท้จริงอยู่ที่จิตใจและลูกหลานนั่นเอง
Citibank_Citi-Cashback-_ซิตี้แคชแบ็ก-2020.jpg