ดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกหลัก 10 อ. เพื่อสุขภาพกายใจที่ดี

2058
elder-care-ดูแลผู้สูงอายุ

การดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกหลัก 10 อ. 

การดูเเลผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องที่ง่าย แต่ก็ไม่ยากจนเกินไป หากเรามีวิธีในการปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพราะผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายมากน้อยไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสุขภาพและการใช้ชีวิตในวัยที่ผ่านมา  ซึ่งรวมถึงผู้สูงอายุบางคนมีโรคประจำตัวทำให้สมรรถภาพของร่างกายเสื่อมถอยลงไป

จุดประสงค์ที่สำคัญที่สุดในการดูแลผู้สูงอายุ คือ เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้สามารถใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างมีความสุข มีอิสระที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพตามที่ตนต้องการ ถึงแม้สภาพร่างกายจะเสื่อมถอยไป  และมีโรคเรื้อรังต่าง ๆ อยู่ก็ตาม เราจำเป็นที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุให้ร่างกายอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยยึดหลัก 10 อ. เพื่อสุขภาพกายใจที่ดีของผู้สูงอายุ ดังต่อไปนี้

หลัก 10 อ.ในการดูแลผู้สูงอายุ

  1. อาหาร

ปัจจัยที่สำคัญลำดับต้นๆในการดูแลสุขภาพกายของผู้สูงอายุ ความต้องการพลังงานลดลง แต่ความต้องการสารอาหารต่างๆ ยังใกล้เคียงกับวัยผู้ใหญ่ โดยอาหารผู้สูงอายุที่ควรทานอย่างระมัดระวังก็คือ อาหารประเภทไขมัน จากสัตว์และพืช  รวมทั้งไข่แดง เนย และอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ได้แก่ ข้าว แป้ง  และน้ำตาล  โดยผู้สูงอายุควรได้รับอาหารโปรตีนจากกลุ่มเนื้อสัตว์ แต่ควรเป็นเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่าย จำพวกปลาจะดีที่สุด ผู้สูงอายุสามารถกินไข่ขาวได้ไม่จำกัด แต่ควรกินไข่แดงไม่เกิน 3 ฟองต่อสัปดาห์  แนะนำให้ผู้สูงอายุควรกินผักมาก ๆ ทั้งผักที่ใช้ใบ หัว และถั่วต่าง ๆ สำหรับผลไม้รับประทานได้มากเช่นกัน  แต่ควรเลือกผลไม้ที่ไม่หวานจัด เช่น กล้วยสุก มะม่วงสุก ทุเรียน ลำไย เพราะถ้ารับประทานมาก  อาจจะทำให้เกิดโรคตามมาได้ เช่น โรคเบาหวาน ความดัน เป็นต้น

  1. ออกกำลังกาย

แม้ว่าผู้สูงอายุจะเป็นวัยที่เคลื่อนไหวร่างกายได้ช้า และมีประสิทธิภาพที่ลดลงก็ตาม แต่ทางกลับกัน ผู้สูงอายุก็ควรออกกำลังกายประมาณสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายของตนมีความคล่องตัว แข็งแรง  ซึ่งจะทำให้การทรงตัว และการเคลื่อนไหวดีขึ้น ไม่หกล้มง่าย

  1. อนามัย

ควรให้พยายาม ลด ละ เลิก สิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น บุหรี่ เหล้า และพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ  รวมทั้งสังเกตการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย  การขับถ่าย เป็นต้น  และควรได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่อายุประมาณ 65 ปี เป็นต้นไป

  1. อุจจาระ ปัสสาวะ

เราจะต้องให้ความใส่ใจต่อการดูแลผ้สูงอายุในเรื่องของการขับถ่ายของผู้สูงอายุด้วยว่ามีปัญหาหรือไม่ เพราะ ในบางรายอาจจะเกิดปัญหาถ่ายยาก ถ่ายลำบาก อีกส่วนหนึ่งอาจมีปัญหาเรื่องกลั้นการขับถ่ายไม่ได้ ซึ่งแต่ละปัญหาจะต้องให้การดูแลแก้ไขไปตามสาเหตุ

  1. อากาศ และแสงอาทิตย์

เราควรจะเน้นให้ผู้สูงอายุอยู่ในสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เหมาะสม อากาศควรปลอดโปร่ง โล่งสบาย

6-9. อารมณ์ อดิเรก อนาคต และอบอุ่น

เป็น 4 อ. ที่เน้นการดูแลผู้สูงอายุทางด้านความรู้สึกนึกคิดและจิตใจของผู้สูงอายุ เพื่อช่วยให้การมีชีวิตอยู่แต่ละวันมีความสุข มีความรื่นรมย์กับการมีชีวิตอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ควรเข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆ และปรับความรู้สึกนึกคิดไปตามนั้น ไม่ยึดแต่ลักษณะเก่าๆ ดั้งเดิมที่เคยเป็นมา ควรมีงานอดิเรกที่น่าสนใจแต่ไม่ควรเป็นสิ่งที่เป็นภาระมากนัก เช่น ถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่ควรเลี้ยงสัตว์จำนวนมาก เพราะจะเป็นภาระในการซื้อหาและให้อาหาร  ผู้สูงอายุควรพยายามเข้าร่วมในสังคมกลุ่มต่างๆ ตามสมควร การมีเพื่อนรุ่นเดียวกัน หรือต่างรุ่นจะทำให้มีความอบอุ่น และรู้สึกถึงคุณค่าของตน

10. อุบัติเหตุ

เกิดขึ้นได้ทุกขณะ และอาจทำให้เกิดความบาดเจ็บ และความพิการต่างๆ ได้ ควรพยายามดูแลสภาพบ้านเรือนให้ปลอดภัย มีแสงสว่างพอเหมาะ พื้นไม่ลื่น หรือควรมีราวจับในบางแห่งที่เกิดอุบัติเหตุได้บ่อยๆ เช่น ห้องน้ำ เป็นต้น

     ทั้งหมดนี่ก็คือการดูแลผู้สูงอายุด้วยหลัก 10 อ. เพื่อให้ผู้สูงอายุอยู่ได้อย่างมีความสุข ในฐานะที่เราได้เป็นผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุก็ควรที่จะหมั่นตรวจเช็คดูอาการ หรือสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเพื่อให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีชีวิตอยู่ร่วมกับเราได้อีกยืนยาว

เรียบเรียงโดย :  eldertrend

Citibank_Citi-Cashback-_ซิตี้แคชแบ็ก-2020.jpg