ดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยการคิดบวก

957
i

สุขภาพจิตผู้สูงอายุที่เป็นอัลไซเมอร์

อัลไซเมอร์ คืออาการความจำเสื่อมที่มักเกิดกับผู้สูงอายุ มีทั้งรูปแบบชั่วคราวและถาวร เป็นโรคที่อยู่เหนือการคาดหมายเพราะสามารถเป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้น เช่น เหตุการณ์รุนแรง สถานการณ์บีบบังคับประกอบกับความเครียดที่มีก็จะส่งผลให้คนนั้นป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์เร็วขึ้นกว่าปกติ ยิ่งถ้าผู้ป่วยเป็นผู้สูงอายุก็ยิ่งต้องทำการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มากเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ที่ผู้สูงอายุอยู่อาศัยในปัจจุบัน

 • การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเป็นอัลไซเมอร์
  การดูแลจะแตกต่างจากผู้สูงอายุรายอื่นๆ โดยผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านในบ้าน ผู้ดูแลก็ยังต้องทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุของตัวเองให้ดีที่สุด แม้ว่าการทำงานดูแลผู้สูงอายุจะทำให้เกิดความเครียดสูง  เพราะคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคนี้จะมีอาการหลงๆลืมๆอยู่เสมอ อารมณ์รุนแรง หงุดหงิดง่าย พอไม่มีดั่งใจก็โมโหในบางรายอาจมีการทำร้ายตัวเองร่วมด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่จะต้องรับผิดชอบและต้องพยายามรักษาสภาพร่างกายและจิตใจของคนไข้ให้หายหรือทุเลาขึ้นโดยเร็วที่สุด
  • ตัวอย่างกิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเป็นอัลไซเมอร์
   • การดูแลผู้สูงอายุด้วยการชวนคุยให้คนไข้ผู้สูงอายุสนใจอยู่กับสิ่งอื่นไม่หมกมุ่นอยู่กับอดีตของตนเองเกินกว่าเหตุ
   • การดูแลผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกายในสถานที่ใหม่ๆถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับคนไข้ผู้สูงอายุอีกวิธีหนึ่งเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นความสนใจของคนไข้ผู้สูงอายุได้อีกทาง
   • การดูแลผู้สูงอายุด้วยการชวนทำกิจกรรมสร้างความเพลิดเพลินและเสียงหัวเราะจากคนไข้ผู้สูงอายุ
   • สุดท้ายคือการดูแลผู้สูงอายุด้วยการคิดบวกเสมอๆ เพราะผู้สูงอายุที่เป้นผู้ป่วยโรคนี้มีโอกาสเครียดสูงถ้าพวกเขาสามารถคิดบวกเพื่อปล่อยวางได้บ้างชีวิตก็จะไม่เศร้าอีกต่อไปและยังสามารถใช้ชีวิตปกติได้อย่างมีความสุขเสมือนคนที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ด้วยซ้ำ
  • การคิดบวกกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นอัลไซเมอร์
   อัลไซเมอร์แม้ชื่อจะฟังดูอันตรายและมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ที่ทำใครหลายคนอาจมองว่าให้ผลเสียมากกว่าผลดี  แต่ถ้าคุณคิดบวกกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นอัลไซเมอร์แล้วลองมองดูให้ดีจะพบว่าโรคนี้ก็ยังมีประโยชน์หลายอย่างในการดูแลผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นอาการหลงลืมคนที่ไม่ควรจำจดทำให้แผลใจหายเร็วขึ้น การหลงลืมวันเวลาในปัจจุบันจัดว่าเป็นประโยชน์ในด้านของการให้อภัยและการคิดบวกอีกอย่างหนึ่งในการดูแลผู้สูงอายุ  เพราะทุกภาพความทรงจำทุกอย่างจะกลับมาเริ่มที่ 1 ใหม่ ใครที่ทำอะไรไม่ดีไว้ก็ยังพอมีโอกาสแก้ไขสิ่งที่ผ่านมาแล้ว

เรียบเรียงโดย  eldertrend

Citibank_Citi-Cashback-_ซิตี้แคชแบ็ก-2020.jpg