ทางเลือกดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

1119
eldercare-แนวทางเลือกดูแลผู้สูงอายุ

แนวทางเลือกดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

เมื่อผู้สูงอายุ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่ว่าใครก็ต้องรักคนในครอบครัวด้วยกันทั้งนั้น เมื่อวันเวลาผ่านไปคนที่เคยดูแลเราก็จะเปลี่ยนบทบาทมาเป็นคนที่เราต้องดูแล แต่เนื่องจากการทำงานที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว ทำให้สมาชิกในครอบครัวไม่สามารถดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุที่เคารพรักได้อย่างเต็มที่ จึงต้องหาคนเข้ามาช่วยดูแล ซึ่งมีวิธีการอยู่หลายแนวทาง เช่น การจ้างคนมาดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน หรือย้ายผู้สูงอายุไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจัยพิจารณาแต่ละแนวทางย่อมขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของครอบครัวที่ดูแลผู้สูงอายุอยู่ในขณะนั้น

ทางเลือกในการดูแลผู้สูงอายุ

1. จ้างผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมาดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

การว่าจ้างผู้ช่วยพยาบาล หรือผู้ช่วยดูแลจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เหมาะสำหรับบ้านที่มีพื้นที่กว้างขวางเพราะคนที่จ้างมาดูแลส่วนใหญ่จำเป็นต้องกินอยู่ในบ้านเพื่อคอยดูแลผู้สูงอายุตลอดเวลา

ข้อดีของดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

ผู้สูงอายุได้อยู่อาศัยในบ้านที่เคยอยู่ทำให้ไม่รู้สึกแปลกสถานที่หรือเกิดความว้าเหว่ว่าตังเองได้ห่างไกลออกจากลูกหลาน ผู้สูงอายุจะยังอยู่ในสายตาและการดูแลของสมาชิกในครอบครัวตลอดเวลา คนในบ้านจะไม่รู้สึกว่ามีใครหายไป ครอบครัวอบอุ่นเหมือนเดิม

ข้อเสียของการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

มีค่าใช้จ่ายที่สูง ผู้ว่าจ้างไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยว่านิสัยของคนที่จ้างมาเป็นอย่างไร รักการทำงานบริการหรือไม่ หรือแม้แต่เต็มใจที่จะทำงานหรือทำไปเพราะหวังผลอย่างอื่น การจ้างคนมาดูแลพิเศษจึงค่อนข้างเสี่ยงพอสมควรหากเจ้าของบ้านไม่ระมัดระวัง ดังนั้น หากต้องการจ้างผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จึงต้องพิจารณาจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีความน่าเชื่อถือมีการจดทะเบียนรับรองถูกต้อง อีกทั้งผู้ช่วยดูแลที่มาจากศูนย์ดูแลนั้น ควรต้องมีใบอนุญาตหรือเอกสารรับรองที่น่าเชื่อถือ เช่น ผ่านการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ มีประสบการณ์ในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุมาแล้ว เป็นต้น

2. ใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

เป็นเรื่องดีในการดูแลผู้สูงอายุ ที่จะได้รับการดูแล รักษาและบำบัดร่างกายอย่างถูกต้องเหมาะสม เนื่องจากสภาพร่างกายทั้งภายในและภายนอกของผู้สูงอายุค่อนข้างเปราะบางหากไม่ระวังอาจเป็นอันตรายเพื่อลดปัญหานี้จึงมีหลายครอบครัวที่นำผู้สูงอายุไปฝากให้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเป็นผู้ดูแลแทนสมาชิกในครอบครัว

ข้อดีของการใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

มีสถานที่พร้อมในการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีอุปกรณืและแผนการรักษาพยาบาลเบื้องต้นหากผู้สูงอายุของเรามีการเจ็บป่วยขณะที่พักอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อีกทั้งในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนั้นยังมีสมาชิกที่เป้นผู้สูงอายุรายอื่นที่เข้ามาใช้บริการอยู่ก่อน จึงทำให้ผู้สูงอายุของเรามีสังคมเพื่อนผู้สูงอายุในวัยเดียวกันได้พูดคุยแลกเปลลี่ยนประสบการณ์ชีวิต ซึ่งจะช่วยคลายความกังวลใจของผู้สูงอายุลงไปได้บ้าง

ข้อเสียของการใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

เราจะไม่มีทางรู้หรือเห็นเหตุการณ์อื่นใดนอกเหนือจากตอนที่ไปถึงศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มีความเป็นไปได้สูงว่าพนักงานบางคนปล่อยปละละเลยหน้าที่ของตน ทำงานไม่เต็มที่ ไม่เต็มใจที่จะทำงานและขาดประสบการณ์ความรู้ในหน้าที่ สิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้สูงอายุไม่มีความสุข สุขภาพอาจแย่ลง ดังนั้น ในการพิจารณาคัดเลือกใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจึงควรพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ เช่น

• การขึ้นทะเบียนของศูนย์ดูแลกับหน่วยงานราชการ
• สังเกต การทำงานของพนักงานที่เกี่ยวข้อง
• หากเป็นไปได้ควรเดินสำรวจสถานที่จริงของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่เราจะใช้บริการ
• ประเมินความน่าเชื่อถือในการแก้ปัญหาของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
• ที่สำคัญคืออย่าหลงเชื่อในคำโฆษณาของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่เกินจากความเป็นจริง

แม้ว่าเราจะเลือกแนวทางการดูแลผู้สูงอายุแบบใดต่างก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเป็นปัจจัยองค์ประกอบ ดังนั้น จึงต้องใช้ดุยลพินิจและความพร้อมของสมาชิกครอบครัวในการพิจารณาตัดสินใจ และที่สำคัญคือตัวของผู้สูงอายุที่เราต้องดูแลว่าท่านมีความพร้อมและยินยอมเห็นสมควรกับแนวทางการเลือกดูแลของสมาชิกครอบครัว