บทบาทสำคัญ และความน่าสนใจของ ศูนย์กายภาพบำบัดดูแลผู้สูงอายุ

58

ข้อดีและความน่าสนใจ ของศูนย์กายภาพบำบัดดูแลผู้สูงอายุ 

เวลาที่พูดถึงศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หลายๆ คนอาจจะคิดไปถึง บ้านพักคนชรา ซึ่งสำหรับบางคน เป็นเรื่องที่กระทบต่อความรู้สึก เหมือนกับว่าเป็นสถานที่ซึ่ง ผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแล ไม่มีลูกหลานเอาใจใส่ ต้องไปพักอาศัยอยู่ ซึ่งก็ดูเป็นเรื่องที่สะเทือนอารมณ์ไม่น้อย แต่ในความเป็นจริงแล้ว เรื่องของ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้าย หากแต่เป็นทางเลือกที่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีคนคอยทำหน้าที่ดูแลอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง และ มีสังคมของตนเอง

ในปัจจุบันนอกเหนือจากเป็นที่พักอยู่อาศัยที่มีคนดูแลแล้วก็ยังมีบริการเรื่องการส่งเสริมสุขภาพความแข็งแรงให้กับผู้สูงอายุด้วย และอาจจะไม่จำเป็นต้องมาอยู่ประจำก็ได้ ซึ่งจะเรียกกันว่า ศูนย์กายภาพบำบัดดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งหมายรวมการบริการทั้งการดูแล และ การกายภาพบำบัดเข้าด้วยกัน หากจะพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นก็เหมือนเป็นสถานที่เข้าคอร์สเพื่อฟื้นฟูสุขภาพให้กับผู้สูงอายุก็ว่าได้ ดังนั้นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง วันนี้เราจะมาแนะนำในเรื่องข้อดีและความน่าสนใจของ ศูนย์กายภาพบำบัดดูแลผู้สูงอายุ ให้ได้ทราบกัน

4 จุดเด่นที่น่าสนใจ ของ ศูนย์กายภาพบำบัดดูแลผู้สูงอายุ

  1. มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุประจำอยู่ประจำ ศูนย์กายภาพบำบัดดูแลผู้สูงอายุ ตลอด การดูแลผู้สูงอายุนั้น นอกเหนือจากการเอาใจใส่แล้ว การมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพของผู้สูงวัยก็เป็นเรื่องที่จำเป็น เพราะความต้องการทางกายไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน การพักผ่อน และการออกกำลังกายของผู้สูงวัยแตกต่างจากคนวัยอื่น

การมีผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ดูแลอยู่เป็นเรื่องที่ดี และทำให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมกับความต้องการและความจำเป็น  รวมถึงมีการตรวจสุขภาพอยู่ตลอด ซึ่งก็เป็นผลดีในการปรับวิธีการดูแลให้เหมาะสมกับผู้สูงวัยแต่ละท่านได้มากยิ่งขึ้น

  1. มีการให้การดูแลที่เน้นในเรื่อง กายภาพบำบัด ซึ่งก็ตรงตามชื่อของ ศูนย์กายภาพบำบัดดูแลผู้สูงอายุ การทำกายภาพบำบัด เป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุโดยไม่เน้นการใช้ยา เป็นการทำให้สุขภาพองค์รวมดีขึ้น ร่างกายแข็งแรงขึ้น กล้ามเนื้อส่วนไหนที่อ่อนแรงเพราะเสื่อมก็จะได้รับการฟื้นฟูให้ทำงานได้ดีขึ้น เรื่องนี้มีผลดีต่อผู้สูงอายุ ทำให้สามารถเคลื่อนไหวร่างกายทำกิจกรรมต่างๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้น สามารถดูแลตัวเองได้มากขึ้น และนั่นส่งผลต่อจิตใจของผู้สูงวัย
  2. มีสังคมของคนวัยเดียวกัน ปัญหาใหญ่ที่สุดของผู้สูงวัยที่พบนั้นส่วนมากก็คือ เรื่องของความเหงา เหตุผลก็เพราะผู้สูงวัยส่วนมาก ต้องอยู่บ้านเพียงลำพัง ลูกหลานไปเรียนหรือไปทำงานกันหมด หรือแม้แต่มีคนอยู่ก็ไม่สามารถสื่อสารกันเข้าใจได้ เนื่องจากประสบการณ์และความสนใจของผู้สูงวัยต่างจากคนวัยอื่น ดังนั้นการไปที่ ศูนย์กายภาพบำบัดดูแลผู้สูงอายุ เป็นการทำให้ผู้สูงอายุได้พบปะคนวัยใกล้เคียงกัน สามารถพูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างกลมกลืน ทำให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว
  3. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการดูแลผู้สูงอายุครบครัน เรื่องนี้น่าจะเป็นจุดเด่นที่สุดอย่างหนึ่งของ ศูนย์กายภาพบำบัดดูแลผู้สูงอายุ เพราะเป็นเรื่องยากที่เราจะสามารถจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ในการดูแลผู้สูงอายุที่ครบสมบูรณ์มาไว้ใช้เองที่บ้านได้ โดยเฉพาะพวกอุปกรณ์การทำกายภาพบำบัด แต่ที่ ศูนย์กายภาพบำบัดดูแลผู้สูงอายุ สามารถมีอุปกรณ์เครื่องใช้เหล่านี้เตรียมเอาไว้เพื่อให้บริการ อาทิเช่น สระว่ายน้ำ ห้องอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมออกกำลังกาย จักรยานปั่นอยู่กับที่เพื่อฟื้นฟูสภาพข้อเข่า ลู่เดินที่มีราวพยุงร่างกายเพื่อเดินสำหรับผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง และยังมีอุปกรณ์เสริมในการดูแลอื่นๆ พร้อมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้วย

เหล่านี้เป็นข้อดีที่น่าสนใจของ  ศูนย์กายภาพบำบัดดูแลผู้สูงอายุ และอย่างที่กล่าวไปแล้ว ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ประจำ สามารถมาทำกิจกรรมเป็นครั้งคราวก็ได้

แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าใช้บริการ ศูนย์กายภาพบำบัดดูแลผู้สูงอายุ เราจะต้องมีการพิจารณาเลือก ศูนย์กายภาพบำบัดดูแลผู้สูงอายุ ที่เชื่อมั่นได้ในบริการและความเชี่ยวชาญเสียก่อน เพราะก็มีอยู่เหมือนกันที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งหากเป็นแบบนั้นก็เป็นเรื่องที่ส่งผลเสียกับผู้สูงอายุมากกว่าเป็นเรื่องดี…

ข้อควรคำนึงถึง ในการพิจารณาเลือก ศูนย์กายภาพบำบัดดูแลผู้สูงอายุ

  1. ความพร้อมในเรื่องบุคลากร เรื่องนี้สำคัญมากในการพิจารณาเลือก ศูนย์กายภาพบำบัดดูแลผู้สูงอายุ เพราะการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพต้องใช้ผู้ที่เชี่ยวชาญและมีความรู้ รวมถึงมีทัศนคติที่ดี ซึ่งเรื่องนี้สามารถดูได้จากการไปเยี่ยมชม และสังเกตผู้สูงอายุที่อยู่ที่นั่นหรือไปรับบริการก่อนหน้าว่าท่านเหล่านั้นมีความสุขและมีสุขภาพเป็นอย่างไร รวมถึงการสอบถามถึงความพร้อมในด้านบุคลากรว่ามีมากน้อยในระดับไหนก่อนตัดสินใจเลือก
  2. ความพร้อมในด้านอุปกรณ์ การดูทำกายภาพบำบัด นอกเหนือจากบุคลากรที่เชี่ยวชาญ บางอย่างต้องอาศัยอุปกรณ์เสริมที่เป็นเครื่องมือเฉพาะและเครื่องมือตรวจวัดสุขภาพต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ จะต้องดูให้แน่ใจว่ามีครบถ้วน และเพียงพอต่อจำนวนของผู้สูงอายุที่ไปใช้บริการ ศูนย์กายภาพบำบัดดูแลผู้สูงอายุ แห่งนั้น
  3. ความพร้อมในเรื่องโภชนาการ ผู้สูงอายุนอกจากการออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพ เรื่องของโภชนาการเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และผู้สูงอายุบางท่านต้องการอาหารที่จัดเป็นพิเศษ เพื่อให้เหมาะสมกับสุขภาพและอาการป่วย ต้องดูด้วยว่า ศูนย์กายภาพบำบัดดูแลผู้สูงอายุ แห่งนั้น มีความพร้อมในเรื่องนี้หรือไม่

การพาผู้สูงอายุไปรับบริการที่ ศูนย์กายภาพบำบัดดูแลผู้สูงอายุ เป็นเรื่องที่ส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงวัย หากแต่ลูกหลานก็ต้องให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุด้วย เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุด และส่งผลต่อผู้สูงอายุมากที่สุดก็คือ ความใส่ใจของลูกหลานนั่นเอง

Citibank_Citi-Cashback-_ซิตี้แคชแบ็ก-2020.jpg