ปัญหาและการดูแลในการทานยาของผู้สูงอายุ

829
elder-care-nursing

การดูแลผู้สูงอายุที่ต้องทานยาเป็นประจำ

เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพที่มารุมเร้าผู้สูงอายุจึงรู้สึกเจ็บปวดทรมานกับอาการที่เป็นอยู่เป็นอย่างมาก จึงต้องหันไปพึ่งการรักษาดูแลผู้สูงอายุด้วยวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัด การบำบัด การนวด ทำกายภาพและสุดท้ายก็มาจบที่การทานยาแขนงหลาย แขนงประกอบกันเพื่อให้ได้ตัวยาที่ตรงกับการรักษามากที่สุด

ปัญหาในการทานยาของผู้สูงอายุ

ปัญหาในการกินยาเป็นประจำทุกวัน ย่อมส่งผลทำให้ผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการหยิบยาผิดส่วนหนึ่ง อาจจะเป็นเพราะความประมาทเลินเล่อ แต่บางส่วนก็อาจจะเป็นเพราะสภาพร่างกายที่ทรุดโทรมทำให้ตาพร่ามัวมองอะไรไม่ชัดเจน จนเป็นเหตุให้หยิบยาผิด เกิดอาการทรุดและต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล ปัญหาผู้สูงอายุไม่สามารถกินยาได้ด้วยตัวเองเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุหลายคนที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่จากบุตรหลาน แต่ครั้นจะให้มานั่งดูนั่งเฝ้าตลอดทั้งวันก็คงเป็นไปไม่ได้

แก้ปัญหาการทานยาโดยใช้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

การแก้ปัญหานี้จึงต้องใช้ผู้ดูแลผู้สูงอายุเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ เพราะถึงอย่างไรแล้วผู้ดูแลผู้สูงอายุก็ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ผ่านอบรมการดูแลผู้ใหญ่ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จึงต้องการคนดูแลตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน ผู้สูงอายุจะได้ไม่รู้สึกเป็นภาระใครและอยากที่จะมีชีวิตอยู่ รอดูวันที่บุตรหลานประสบความสำเร็จในวันข้างหน้า

แก้ปัญหาการทานยาโดยศึกษาการดูแลผู้สูงอายุจากแหล่งข้อมูล

หากบ้านไหนที่ขาดแคลนคุณทรัพย์อาจจะใช้วิธีศึกษาการดูแลผู้สูงอายุจากแหล่งข้อมูลอื่น และนำมาปรับใช้กับญาติผู้ใหญ่ในบ้านก็ได้ ตั้งแต่การเลือกซื้อยาสำหรับคนที่ซื้อยามากินเองที่บ้าน การเก็บรักษายาและการนำออกมาทาน ผู้ดูแลต้องทำหน้าที่ในการจัดเก็บเพื่อให้ตัวยาปลอดภัยจากแสงแดดและยืดอายุตัวยาให้นานขึ้น นอกจากนี้ยังต้องหมั่นเช็ควันเดือนปีที่ยาหมดอายุป้องกันปัญหาท้องเสียจากการกินยาหมดอายุด้วย ส่วนผู้สูงอายุคนไหนที่มีสภาพร่างกายอ่อนแอ ผู้ดูแลอาจใช้วิธีปฏิบัติตามคำแนะนำของหมออย่างเคร่งครัดทั้งเรื่องเวลาทานยา ตัวยาที่กินแต่ละครั้งรวมถึงการดูแลให้คนไข้พักผ่อนอย่างเพียงก็ถือเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลเช่นกัน

การดูแลผู้สูงอายุให้ทานยาได้ถูกต้องและครบถ้วน ตามขนาดปริมาณ ช่วงเวลาที่รับประทาน รวมถึงขั้นตอนการทานตัวยาแต่ละชนิดก่อน-หลัง เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยดูแลผู้สูงอายุ รักษาผู้สูงอายุให้หายจากอาการเจ็บป่วยได้โดยเร็ว  ดังนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุจึงต้องตระหนักและใส่ใจในการดูแลผู้สูงอายุให้ทานยาอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ
Citibank_Citi-Cashback-_ซิตี้แคชแบ็ก-2020.jpg