ปัญหาใหญ่ในอนาคต ผู้สูงอายุเตรียมตัวรักษาโรคยอดฮิต

1257
eldercare-โรคยอดฮิต

ผู้สูงอายุ เตรียมตัวไว้รักษาโรคยอดฮิต

อายุมากขึ้นเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ แน่นอนว่าร่างกายก็ต้องหย่อนยาน บางอย่างที่เคยเต่งเคยตึงก็เริ่มเหี่ยวย่นเป็นธรรมดา ตามสัจธรรมที่ว่า “สังขารย่อมมีวันร่วงโรย” แต่ก่อนถึงวันนั้นหากยังมีแรงกายแรงใจดีอยู่ เราควรต้องรักษาสุขภาพให้ดียิ่ง  ยิ่งในปัจจุบันสาระพัดสารพันโรคมีมาให้เราได้รับรู้ทั้งจากข่าวสาร หรือจากคนใกล้ตัวยิ่งรู้มากหลายคนยิ่งเครียด  ยิ่งผู้สูงอายุที่อยู่ในวัยชราแล้วยิ่งต้องดูแลผู้สูงอายุให้พ้นจากโรคยอดฮิตที่ส่วนใหญ่เป็นกันและเป็นที่รับรู้มีหลายโรค  เรามาเตรียมตัวกันแต่เนิ่นๆเพื่อดูแลสุขภาพ เตรียมรับมือสังเกตอาการของโรคหาทางป้องกันการเจ็บป่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษา หรือหากเป็นแล้วต้องรักษาให้หายขาดลาจากโรคเสียที

โรคยอดฮิตของผู้สูงอายุและการดูแลผู้สูงอายุ

1. โรคสมองเสื่อม

ซึ่งเป็นโรคที่มาคู่กับผู้สูงอายุ ซึ่งการดูแลผู้สูงอายุสำหรับโรคสมองเสื่อมนั้นควรทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด โดยสามารถสังเกตุอาการของโรคสมองเสื่อมได้เบื้องต้น เเช่น การที่ผู้สูงอายุเริ่มมีความคิด หรือพฤติกรรมแปลกแตกต่างจากเดิม เช่น การหลงลืมของใช้ จำชื่อคนใกล้ชิดไม่ได้  เมื่อเริ่มรู้สึกว่าผู้สูงอายุมีอาการเป็นโรคสมองเสื่อมแล้ว ควรหาตัวช่วยในการให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทางในการรักษาโรค ดูแลผู้ป่วยอย่างมีทักษะโดยต้องรู้วิธีในการปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี

2. โรคซึมเศร้า

ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอาจเป็นผลซึ่งตามมากับภาวะสมองเสื่อมและโรคเรื้อรัง และนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี

3. กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

โรคติดต่อไม่เรื้อรัง ได้แก่ โรคกลุ่มหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง จากข้อมูลปัจจุบันคนไทยราว 55% มีปัจจัยเสี่ยงของโรคเหล่านี้ ซึ่งกลายเป็นโรคประจำตัวของผู้สูงอายุ และหลายคนประสบปัญหากับโรคที่มีอาการเรื้อรัง ทำให้คนไทยเกินครึ่งเสียชีวิตจากโรคกลุ่มนี้

เมื่อได้รับรู้ถึงอาการเจ็บป่วยจากโรคยอดฮิตของผู้สูงอายุแล้ว  จึงต้องพยายามดูแลสุขภาพของตนให้ดีแข็งแรงอยู่เสมอ ออกกำลังกาย ทานอาหารที่มีคุณภาพ  “ดูแลผู้สูงอายุ” ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเพื่อเป็นเกราะป้องกันโรคไม่ให้เข้าใกล้ตัวเรา แม้ว่าจะอยู่ในวัยผู้สูงอายุแล้วก็ตาม

 

Citibank_Citi-Cashback-_ซิตี้แคชแบ็ก-2020.jpg