2 ข้อควรระวัง ที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุจำเป็นต้องระมัดระวังอยู่เสมอ

438
การดูแลผู้สูงอายุ

สิ่งที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุจำเป็นต้องระมัดระวังอยู่เสมอ

        การดูแลผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่ว่าใครๆก็ทำได้เพราะการดูแลคนไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงผู้ดูแลจำเป็นต้องมีใจรัก สามารถควบคุมอารมณ์ได้ เป็นคนใจเย็นและมีใจบริการ  แม้จะไม่ใช่คนในครอบครัวแต่ก็ต้องรู้สึกรักและอยากดูแลให้อีกฝ่ายอยู่ดีกินดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติในช่วงบั้นปลายของชีวิต

ข้อควรระวังกับการดูแลผู้สูงอายุ

        งานดูแลผู้สูงอายุ จะต้องเป็นคนที่รู้จักระมัดระวังและพยายามดูแลให้ผู้สูงอายุอยู่ห่างจากปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลต่อสุขภาพร่างกายของพวกเขาอยู่ตลอดเวลามีอยู่ด้วยกัน 2 อย่างคือ

  • อุบัติเหตุโดยบังเอิญ คงไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะร้ายแรงหรือไม่อย่างไร  แม้การพลาดพลั้งเพียงครั้งเดียว ก็อาจหมายถึงชีวิตฉะนั้นการดูแลผู้สูงอายุจึงจำเป็นต้องใช้คนที่เอาใจใส่และรอบคอบในการทำงานเสมอ  ที่สำคัญคนที่มาดูแลนั้นควรจะเป็นคนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาเบื้องต้น รับมือกับผู้สูงอายุได้และต้องสามารถปฐมพยาบาลผู้สูงอายุได้ทันที ที่ทราบอาการเจ็บป่วย ไม่ใช่ทิ้งให้รอรถพยาบาลอยู่แบบนั้นคนเดียว โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้อยากช่วยเหลืออะไรเลยแม้แต่น้อย
  • อาการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว ยิ่งโตขึ้นอาการเจ็บป่วยจากการที่ร่างกายเสื่อมสภาพก็ยิ่งมีมากขึ้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ผู้สูงอายุจะมีโรคประจำตัว ทั้งคนที่มีอาการป่วยมาตั้งแต่เด็กหรือเพิ่งจะทราบอาการป่วยของตนเองเมื่อไม่นานมานี้  อาการป่วยเหล่านี้ถือเป็นอุปสรรคในการ “ดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างมากเพราะทำให้การทำงานของผู้ดูแลยากขึ้นเนื่องจากต้องเอาใจใส่ไม่ว่าจะทำกิจกรรมอื่นใดก็ต้องคอยระแวงและระวังไม่ให้ส่งต่อโรคประจำตัวกำเริบและยังต้องหลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคประจำตัวหรืออาการทรุดหนักด้วย  ซึ่งการดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการเจ็บป่วยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทางบุตรหลานควรแจ้งแก่ผู้ดูแลให้ทราบก่อนเสมอ

          อุบัติเหตุและอาการเจ็บป่วยล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุ  โดยเฉพาะคนที่มีขาดความระมัดระวังหากให้มาดูแลผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยหรือมีบาดแผลอยู่แล้วก็ยิ่งจะเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่โดยมิทันระวัง การแจ้งแก่ผู้ดูแลล่วงหน้าจึงถือเป็นมารยาทอีกอย่างหนึ่งที่คนในครอบครัวผู้ดูแลในส่วนนี้ควรพึงกระทำ

ขอบคุณข้อมูลจาก www.momadad.com