ราวพยุงตัวผู้ป่วย อุปกรณ์เพิ่มความสามารถในการเดิน ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น

142
ราวพยุงตัวผู้ป่วย

ความสำคัญของราวพยุงตัวผู้ป่วย

ผู้ป่วยหรือผู้ที่กำลังพักฟื้นจากอุบัติเหตุ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีปัญหาเรื่องการเดิน ปัจจุบันนี้ การพัฒนาด้านการแพทย์และอุปกรณ์ช่วยเหลือได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ กับผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดินในหลากหลายรูปแบบ จุดประสงค์ที่สำคัญคือเพื่อฝึกให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนย้ายตัวเอง  สามารถใช้ชีวิตประจำวันและกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งอย่างเข้มแข็ง ซึ่งอุปกรณ์หนึ่งที่สำคัญมากก็คือ ราวพยุงตัวผู้ป่วย

ราวพยุงตัวผู้ป่วยและจุดประสงค์ในการใช้งาน

  • เพื่อใช้ในการฝึกเดินและ ฝึกการลงน้ำหนักที่บริเวณข้อเข่ากับเท้า สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง หรือมีอาการเกร็ง ซึ่งราวพยุงตัวสามารถใช้จับพยุงเพื่อเพิ่มความมั่นคงขณะฝึกเดินได้เป็นอย่างดี
  • เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการเริ่มต้นหัดฝึกเดิน สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูความสามารถในการเดิน  รวมไปถึงผู้ที่อาการกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงจากการที่กระดูกบริเวณขาหัก  ต้องผ่าตัดเข้าเฝือก  พักการใช้งานขาเป็นระยะเวลาหนึ่ง
  • สามารถใช้ราวพยุงตัวผู้ป่วย กับผู้ที่เป็นอัมพาตครึ่งท่อน (SCI or Paraplegia) ซึ่งมักจะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง ดังนั้นหากได้รับการฟื้นฟูการเดินจากนักกายภาพบำบัด อีกทั้งการเรียนรู้ที่จะฝึกใช้ราวพยุงตัวผู้ป่วยอย่างถูกวิธี ก็จะช่วยทำให้ผู้ป่วยเดินได้มั่นคง และปลอดภัยยิ่งขึ้น

ราวพยุงตัวผู้ป่วย

การฝึกใช้ราวพยุงตัวผู้ป่วย

  • ในการใช้ราวพยุงตัวผู้ป่วยนั้น จะช่วยพยุงลำตัว พยุงเข่า ข้อเท้า ในการยืนและเดิน ซึ่งอาจ รวมถึงการใช้ไม้เท้าเข้ามาช่วย อย่างเหมาะสมในบางครั้งด้วย
  • หลังจากทำการฝึกเดินและยืนโดยใช้ราวพยุงตัวผู้ป่วยจนเริ่มคุ้นเคยแล้ว ก็จะทำการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเดินด้วยความมั่นคงและมั่นใจ โดยมีขั้นตอนในการฝึกดังนี้ คือ
  • เมื่อผู้ป่วยได้รับการหัดยืนหัดเดินในราวจนมีความมั่นคงดีแล้ว จะเป็นช่วงที่ต้องเริ่มฝึกการเคลื่อนไหว การเดิน โดยปราศจากราวพยุงตัว ในส่วนของผู้ป่วยที่กำลังขายังไม่ดีหรือยังอ่อนแรงอยู่ อาจต้องใช้เครื่องช่วยดามเข่าเข้ามาเป็นตัวช่วยร่วมด้วย
  • สำหรับการเลือกใช้ราวพยุงตัวผู้ป่วยที่เหมาะกับการใช้งานของผู้ป่วยละคนจำเป็นต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วยในขณะนั้น อาทิ แผ่นรองกันเท้าตก ที่รัดตามเข่า เครื่องพยุงหลังท่อนล่าง ท่อนบน เหล่านี้เป็นต้น

ผู้ป่วยประเภทใดบ้างที่จำเป็นต้องใช้ราวพยุงตัว

  • ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บที่ขา เช่น มีการเข้าเฝือก ข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง เมื่อถอดเฝือกแล้ว ก็จะเข้าสู่ช่วงที่ต้องฟื้นฟูสภาพร่างกาย กล้ามเนื้อ โดยการใช้ราวพยุงตัวเป็นอุปกรณ์ช่วยในการฝึกยืนและเดินได้เป็นปกติอีกครั้ง ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ
  • ผู้ป่วยที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง จนส่งผลให้มีปัญหากับการเดิน เป็นกลุ่มที่จำเป็นต้องใช้ราวพยุงตัวในการช่วยเรื่องการปรับสภาพความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะช่วงขาและเข่า ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ
  • ผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตครึ่งซีก การทำกายภาพ และการใช้ราวพยุงตัวเป็นสิ่งสำคัญมาก ในการที่จะช่วยให้กลับมาเดินได้อย่างเป็นปกติอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งถือว่า เป็นกลุ่มที่จำเป็นต้องมีการฝึกเดินและยืนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้อาการทรุดหนักลงไปจนถึงขั้นเดินไม่ได้

          สรุป ราวพยุงตัวผู้ป่วย เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ กับกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเดินและยืนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการใช้ราวพยุงตัวเข้ามาเป็นตัวช่วยร่วมกับอุปกรณ์อื่น เช่น ไม้เท้าหรือไม้ค้ำยัน ก็จะเป็นการช่วยฟื้นฟูความสามารถในการทรงตัว การยืน การเดิน อีกทั้งยังช่วยทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้น จนสามารถกลับมายืน เดิน ช่วยเหลือตัวเองได้เป็นปกติอีกครั้ง

Citibank_Citi-Cashback-_ซิตี้แคชแบ็ก-2020.jpg