ผู้ช่วยพยาบาลผู้สูงอายุ อาชีพเพื่อสังคมครอบครัว

787
อาชีพผู้ช่วยพยาบาล

ผู้ช่วยพยาบาลผู้สูงอายุ อาชีพเพื่อสังคมครอบครัว

สถาบันครอบครัวถือว่าเป็นสถาบันเริ่มต้น และเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดในสังคมไทยช่วยหล่อหลอมบุคคลในสังคมให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนทีมีคุณภาพและสามารถพัฒนาบ้านเมืองของเราได้และทุกคนต้องการอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นมีเวลาให้แก่กันทั้งผู้สูงอายุและลูกหลาน

การดูแลผู้สูงอายุและครอบครัวต้องการเวลา

แต่ในความเป็นจริงปัจจุบันในสังคมที่แข่งขันกันโดยเฉพาะสังคมเมืองนั้น เวลาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าเรายังมีความต้องการ มีความกตัญญูกตเวที ที่จะดูแลผู้สูงอายุ ดูแลพ่อแม่เราอย่างเต็มที่ก็ตาม แต่เราไม่มีเวลาที่จะไปดูแลท่านได้ตลอด เราอาจแวะไปหาท่าน ในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษได้ แต่ในกรณีที่หากท่านเกิดเจ็บป่วย และสูงอายุมากๆ ดูแลตัวเองไม่ได้เต็มที่ เราก็ไม่สามารถที่จะไปดูแลท่านได้ด้วยตัวเอง อย่างเต็มที่ เต็มเวลา ด้วยเหตุนี้ การจ้างผู้เชี่ยวชาญอย่าง เช่น ผู้ช่วยพยาบาลผู้สูงอายุ มาดูแลบุพการีผู้สูงอายุนั้น จึงเป็นทางออกที่ดีสำหรับสถานการณ์ในอาชีพปัจจุบัน

อาชีพผู้ช่วยพยาบาลผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยพยาบาลผู้สูงอายุ นั้น คือบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะ และที่สำคัญที่สุดก็คือมีความน่าเชื่อถือไว้ใจได้ เพราะถูกส่งมาจากสถาบันที่ได้รับใบรับรอง หรือมีใบอนุญาตที่ถูกต้อง และบุคคลที่ประกอบอาชีพนี้ก็จะต้องมีใบรับรองเช่นกัน   เราจะเห็นได้ว่า อาชีพผู้ช่วยพยาบาลผู้สูงอายุ มีความสำคัญอย่างมากกับโครงสร้างสังคม ทำให้ผู้สูงอายุยังรู้สึกว่าลูกหลานยังสนใจดูแลให้คุณภาพชีวิตในระดับที่สูงอยู่ นอกจากผู้ช่วยพยาบาลผู้สูงอายุจะช่วยดูแลทางด้านร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพแล้ว ผู้ช่วยพยาบาลผู้สูงอายุก็ยังช่วยดูแลด้านจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีด้วย บางครั้งการดูแลจิตใจนั้นสำคัญกว่าการดูแลทางด้านร่างกายเป็นไหนๆ ในขณะเดียวกันลูกหลานก็รู้สึกดีที่แม้ว่าจะไม่มีเวลาให้กับผู้สูงอายุ แต่ก็ยังสามารถให้การดูแลที่มีคุณภาพได้อย่างเต็มที่

ผู้ช่วยพยาบาลผู้สูงอายุ อาชีพที่มีใจรักบริการ

ผู้ช่วยพยาบาลผู้สูงอายุที่ดีนั้นต้องมีใจรักในงานบริการอยู่ในสายเลือดความอดทน สิ่งที่จะทำให้อยู่ในอาชีพผู้ช่วยพยาบาลผู้สูงอายุ หรือจะเป็นอาชีพอื่นได้อย่างมีความสุขนั้นเราจะต้องเห็นคุณค่า และซาบซึ้งกับคุณค่าของสิ่งที่เราทำ เราจะต้องเข้าใจว่า สิ่งที่เราทำนั้นมีประโยชน์มากมายเพียงใด

  • อาชีพผู้ช่วยพยาบาลผู้สูงอายุ อาชีพที่มีรายได้ที่มั่นคง

อาชีพผู้ช่วยพยาบาลผู้สูงอายุ เป็นอาชีพที่มีรายได้ที่มั่นคง มีความต้องการสูงสม่ำเสมอ ดีกว่าอีกหลายสิบอาชีพแม้ผู้ช่วยพยาบาลต้องอยู่กับคนป่วย กับคนที่สูงอายุ แต่คุณค่าของอาชีพนี้สูงยิ่งนัก ช่วยให้คนที่ไม่มีใครดูแล ได้มีคนดูแลใกล้ชิด ช่วยให้ผู้สูงอายุได้มีที่พึ่งพิงทั้งทางกายและทางใจ ในวัยใกล้ฝั่ง ที่ไม่เหลือใคร ช่วยให้ลูกหลานได้อุ่นใจที่มีคนดีๆ ไว้ใจได้ ดูแลพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ผู้สูงอายุให้  วิธีการคิดเหล่านี้เป็นวิธีการคิดในเชิงบวกที่ถูกต้องในการประกอบอาชีพผู้ช่วยพยาบาลผู้สูงอายุ

  • อาชีพผู้ช่วยพยาบาลผู้สูงอายุ ต้องมีใจรักงานบริการ

ใจที่รักในงานบริการนั้นจะเกิดขึ้นได้ ก็จากการมองสิ่งที่เราทำในเชิงบวก การเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำ ก็คือการเห็นคุณค่าของตัวเราเองนั่นเองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสิ่งดีอีกมาก เพราะจะทำให้เราตั้งใจทำงานของเรา อาชีพของเราได้อย่างดีที่สุด และงานหรือสิ่งที่เราทำนั้นก็จะออกมาดีผลลัพธ์น่าชื่นชม ผู้สูงอายุก็ชื่นชม

“สำหรับผู้ที่ต้องการทำอาชีพผู้ช่วยพยาบาลไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไร ไม่เฉพาะแต่ผู้ช่วยพยาบาลผู้สูงอายุ ควรมีใจรักในงานบริการ ทำให้ดีที่สุด เห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำ แล้วทุกอย่างก็จะดีเอง”

“สำหรับทุกครอบครัว เราไม่ทราบว่า ผู้สูงอายุ หรือบุพการี ผู้สูงอายุจะอยู่กับเราไปได้อีกนานเท่าไหร่ แต่สิ่งที่เราควรจะทำก็คือต้องให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่กับเราให้ได้นานที่สุด และสุขสมบูรณ์ที่สุดสมกับที่ท่านเลี้ยงดูเรามาด้วยความยากลำบากกว่าเราจะเติบโตขึ้นมาได้”