เลือกโรงเรียนสอนผู้ช่วยการพยาบาลต้องดูใบอนุญาต

782
เลือกโรงเรียนสอนผู้ช่วยการพยาบาล

การเลือกโรงเรียนสอนผู้ช่วยการพยาบาลต้องดูใบอนุญาต

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาโรงเรียนสอนผู้ช่วยการพยาบาลดีๆ หรือหาหลักสูตรการเรียนการสอนผู้ช่วยพยาบาลที่ดีแล้ว จำเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบปัจจัยหลายด้านเพื่อให้ได้โรงเรียนสอนผู้ช่วยการพยาบาลที่ดีมีมาตรฐาน

เหตุปัจจัยในการเลือกเรียนผู้ช่วยพยาบาล

ด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น ผู้ที่เลือกที่จะเรียนผู้ช่วยพยาบาลส่วนใหญ่แล้ว อาจเป็นผู้ที่มีรายได้ก่อนเรียนไม่มาก หรืออาจยังต้องให้ผู้อื่นรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอยู่ เมื่อเลือกโรงเรียนสอนผู้ช่วยการพยาบาล แล้วต้องต้องทนเรียนต่อไปให้จบหลักสูตร เพราะไม่สามารถยกเลิกและไปเลือกโรงเรียนใหม่ไปจ่ายค่าเทอมใหม่อีก

  • เลือกโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    • การจะเลือกโรงเรียนสอนผู้ช่วยการพยาบาลที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเลือกโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆ อาทิเช่น ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนอย่างถูกต้อง จากกระทรวงศึกษาธิการ และเนื่องจากเป็นโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับการพยาบาล ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ โรงเรียนก็ย่อมต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขด้วย หรืออาจมีหน่วยงานในท้องถิ่นที่ต้องออกใบอนุญาตให้ในบางกรณีที่โรงเรียนสอนผู้ช่วยการพยาบาลนั้นอยู่ในท้องถิ่น หรือเขตเทศบาลจำเพาะ
    • การตรวจสอบว่าโรงเรียนดังกล่าวนั้นได้รับอนุญาตจริงๆหรือไม่ หรือสามารถออกใบรับรองที่ถูกต้อง โดยเราต้องติดต่อกับโรงเรียนโรงเรียนสอนผู้ช่วยการพยาบาลก่อนเพื่อขอดูใบอนุญาต ที่ถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยอาจขอเป็นสำเนา หรืออาจขอเลขที่ออกของใบรับรองนั้นๆ ในเบื้องต้น หลังจากนั้นให้เราไปติดต่อกับหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตนั้น เช่น กระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสอบถามว่าใบรับรองนั้นเป็นของจริงหรือไม่ และหมดอายุเมื่อใด

“เลือกเรียนกับโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลที่มีใบอนุญาตถูกต้อง มั่นใจได้ว่าเมื่อจบออกมามีหน่วยงานราชการ / หน่วยงานรับรองมาตรฐานการเรียน  ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรถูกต้อง จบไปแล้วนำไปใช้สมัครงานและใช้ประกอบการทำงานได้”