32.5 C
Bangkok
Monday, February 11, 2019
ผู้สูงวัย-สิทธิหลักประกันสุขภาพ

ผู้สูงอายุควรรู้วิธีการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพเมื่อเจ็บป่วย

วิธีการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยเรื่องที่ผู้สูงอายุควรรู้ เมื่อเริ่มมีอายุมากขึ้น สุขภาพร่างกายของเราผ่านการทำงานหนัก ผ่านการใช้งานมายาวนานย่อมมีความอ่อนล้าและทรุดโทรมไปตามการเวลา  ผู้คนส่วนใหญ่เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีการเจ็บป่วยหรือร่างการได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุ...
ผู้สูงอายุ-สวัสดิการสังคม

สิทธิประโยชน์สวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป

สิทธิประโยชน์-สวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ มีหลายกรณีที่ผู้สูงอายุประสบปัญหาในการใช้ชีวิตกับครอบครัวหรือคนรู้จัก ผู้สูงอายุบางรายอาจโชคร้ายถูกครอบครัวทอดทิ้ง บางรายอาจโดนประทุษร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บกระเทือนถึงจิตใจบอบช้ำ ผู้สูงอายุบางรายอาจถูกนำไปแสวงหาประโยชน์จากความน่าสงสารด้วยช่องทางต่างๆ รัฐได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกลุ่มนี้จึงได้จัดให้มีสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ...
ประกันภัยสุขภาพ-insurance

ประกันภัยสุขภาพ ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

ประกันภัยสุขภาพ คือการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยจากโรคภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อประกันภัยสุขภาพจากบริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัยได้ ประโยชน์ของการทำประกันภัยสุขภาพ โดยทั่วไปการประกันภัยสุขภาพ...

Recent Posts