28 C
Bangkok
Monday, February 11, 2019
ผู้ช่วยพยาบาล

อาชีพผู้ช่วยพยาบาลผู้สูงอายุ อาชีพที่น่าสนใจในปัจจุบัน

ผู้ช่วยพยาบาลผู้สูงอายุ อาชีพที่น่าสนใจ ผู้ช่วยพยาบาลผู้สูงอายุ เป็นอาชีพที่กำลังได้รับความนิยมขึ้นมากในช่วงที่สังคมของเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ด้วยเหตุปัจจัยที่สังคมไทยในปัจจุบันอยู่ในรูปแบบครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบุคคลเหล่านี้จึงกังวลกับชีวิตของตัวเองในบั้นปลายชีวิต...
ผู้ช่วยพยาบาล-nursing

ผู้ช่วยพยาบาล ทางเลือกการดูแลผู้สูงอายุที่เรารัก

ผู้ช่วยพยาบาล ทางเลือกการดูแลผู้สูงอายุที่เรารัก ไม่ใช่แค่เราที่ต้องการดูแลผู้สูงอายุที่ดี แต่การดูแลที่เป็นมืออาชีพจากผู้ช่วยพยาบาลผู้สูงอายุนั้นบางครั้ง ผู้สูงอายุเองต้องการมากกว่าให้ลูกหลานเสียเวลามาดูแลเต็มเวลา...
elder-home

โรคเครียดในผู้สูงอายุ

โรคเครียดในผู้สูงอายุ หน้าร้อน…ป้องกันโรคเครียดในผู้สูงอายุ ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนผิดปกติ เป็นชนวนสำคัญที่ทำให้เกิดความเครียดกับคนเราได้เป็นอย่างมาก ซึ่งนำไปสู่การขาดสติยั้งคิดได้ โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบเรื่องนี้เต็มๆ...
วัยทอง-elder

วัยทองกับการจัดการอารมณ์ของผู้สูงอายุ

วัยทองกับการจัดการอารมณ์ของผู้สูงอายุ วัยทอง มักจะใช้เรียนผู้หญิงที่มีอารมณ์ฉุนเฉียว หงุดหงิดง่าย แท้จริงเเล้ว...
elder-senior-asian-couple

เข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างเป็นสุข

เข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างเป็นสุข เมื่อย่างเข้าสู่วัยผู้สูงอายุแล้วบางคนก็มีความสุขก็เป็นบุญ แต่ผู้สูงอายุบางคนก็มีความทุกข์อย่างน่าสลดสังเวช สังขารมีความเสื่อมลง แต่จิตใจควรจะเจริญขึ้นเพราะล่วงกาลผ่านวัยมามาก แต่สมองคนก็คล้ายคอมพิวเตอร์...
eldercare-mind

ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ความวิตกกังวล โรคซึมเศร้า ปัญหานอนไม่หลับ ภาวะสมองเสื่อม ปัญหาเรื่องเพศ ความวิตกกังวล มีความวิตกกังวลเรื่องต้องพึ่งพาลูกหลาน มักแสดงออกเด่นชัดเป็นความกลัว ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง เช่นกลัวไม่มีคนดูแล...
eldercare

ผู้สูงอายุควรดูแลตนเองอย่างไร

ผู้สูงอายุควรดูแลตนเองอย่างไร ผู้สูงอายุนอกจากมีความต้องการการดูแลจากครอบครัวและสังคมแล้ว ผู้สูงอายุเองควรรู้ จักดูแลตนเองด้วย เพื่อเป็นที่พึ่งแก่ตนเอง...
ประกันภัยสุขภาพ-insurance

ประกันภัยสุขภาพ ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

ประกันภัยสุขภาพ คือการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยจากโรคภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อประกันภัยสุขภาพจากบริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัยได้ ประโยชน์ของการทำประกันภัยสุขภาพ โดยทั่วไปการประกันภัยสุขภาพ...
elder-nutrition

วิธีดูแลคนต่างวัยในบ้านอย่างเข้าใจ

วิธีดูแลคนต่างวัยในบ้านอย่างเข้าใจ ครอบครัวบางครอบครัว มีคนหลายช่วงอายุอยู่ร่วมกันในบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่มีผู้สูงวัยซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่ายกาย จิตใจ...

Recent Posts