32.5 C
Bangkok
Monday, February 11, 2019
elder-care-center

รู้จักศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และหลักการเลือกใช้บริการ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Eldercare Center) และหลักการเลือกใช้บริการ หลายคนอาจมีคำถามว่า...
eldercare-ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ข้อพึงระวังในการเลือกพยาบาลดูแล หรือใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ข้อพึงระวังในการเลือกพยาบาล/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สำหรับผู้ที่คิดจะจ้างคนพยาบาลส่วนตัวมาดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุภายในบ้าน หรือมีความจำเป็นต้องนำส่งผู้สูงอายุเข้าไปพักยังศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มีข้อพึงระวังเบื้องต้นที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้บริการ...
eldercare-แนวทางเลือกดูแลผู้สูงอายุ

ทางเลือกดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

แนวทางเลือกดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เมื่อผู้สูงอายุ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่ว่าใครก็ต้องรักคนในครอบครัวด้วยกันทั้งนั้น เมื่อวันเวลาผ่านไปคนที่เคยดูแลเราก็จะเปลี่ยนบทบาทมาเป็นคนที่เราต้องดูแล...
elder-senior-asian-couple

เข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างเป็นสุข

เข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างเป็นสุข เมื่อย่างเข้าสู่วัยผู้สูงอายุแล้วบางคนก็มีความสุขก็เป็นบุญ แต่ผู้สูงอายุบางคนก็มีความทุกข์อย่างน่าสลดสังเวช สังขารมีความเสื่อมลง แต่จิตใจควรจะเจริญขึ้นเพราะล่วงกาลผ่านวัยมามาก แต่สมองคนก็คล้ายคอมพิวเตอร์...
eldercare-mind

ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ความวิตกกังวล โรคซึมเศร้า ปัญหานอนไม่หลับ ภาวะสมองเสื่อม ปัญหาเรื่องเพศ ความวิตกกังวล มีความวิตกกังวลเรื่องต้องพึ่งพาลูกหลาน มักแสดงออกเด่นชัดเป็นความกลัว ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง เช่นกลัวไม่มีคนดูแล...
eldercare

ผู้สูงอายุควรดูแลตนเองอย่างไร

ผู้สูงอายุควรดูแลตนเองอย่างไร ผู้สูงอายุนอกจากมีความต้องการการดูแลจากครอบครัวและสังคมแล้ว ผู้สูงอายุเองควรรู้ จักดูแลตนเองด้วย เพื่อเป็นที่พึ่งแก่ตนเอง...

Recent Posts