25.5 C
Bangkok
Tuesday, June 25, 2024
eldercare-ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ข้อพึงระวังในการเลือกพยาบาลดูแล หรือใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ข้อพึงระวังในการเลือกพยาบาล/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สำหรับผู้ที่คิดจะจ้างคนพยาบาลส่วนตัวมาดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุภายในบ้าน หรือมีความจำเป็นต้องนำส่งผู้สูงอายุเข้าไปพักยังศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มีข้อพึงระวังเบื้องต้นที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้บริการ...

Recent Posts