เหตุใดผู้สูงอายุควรใช้รถเข็นผู้ป่วยพับได้

23
รถเข็นผู้ป่วยพับได้

รถเข็นผู้ป่วยพับได้ ตัวช่วยสำคัญของผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

เมื่อผู้คนเริ่มมีอายุมากขึ้นหรือเข้าสู่วัยชรา ซึ่งมีการเสื่อมถดถอยของร่างกายและสมรรถภาพต่างๆ จึงมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมากสำหรับผู้สูงอายุ รวมถึงปัญหาทางด้านสุขภาพจิตที่ไม่สามารถเดินเหินหรือทำกิจวัตรได้สะดวกเหมือนในอดีต และยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอีกด้วย แต่ปัญหาเหล่านี้จะลดน้อยลงได้ถ้ามีผู้ช่วยอย่าง “รถเข็นผู้ป่วยพับได้”

รถเข็นผู้ป่วยพับได้ ลดอัตราความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุภายในบ้านสำหรับผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เนื่องจากมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการมองเห็น การได้ยิน ความเจ็บป่วย และการเสื่อมสภาพของข้อเข่าหรือแขนขาที่ไม่แข็งแรงเหมือนสมัยยังหนุ่มสาว จึงทำให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้สูงมาก โดยเฉพาะการล้มและการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ

ปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุเมื่อไม่ใช้ รถเข็นผู้ป่วยพับได้ ก็คือ ความสามารถในการทรงตัว อาการวิงเวียนที่เกิดจากการเสื่อมถอยของสมอง การมองเห็นและการได้ยินลดลง จึงทำให้ผู้สูงอายุลื่นล้มได้ง่ายและมีความเสี่ยงต่อกระดูกแตกหักในที่สุด ซึ่งเรามีสถิติที่น่าสนใจจากผลการวิจัยของกระทรวงสาธารณสุขในปีพ.ศ.2552 เกี่ยวกับอุบัติเหตุของผู้สูงอายุในประเทศไทย ดังนี้

รถเข็นผู้ป่วยพับได้

  • ผู้สูงอายุชายหกล้มบริเวณนอกบ้าน คิดเป็นร้อยละ 60
  • ผู้สูงอายุหญิงหกล้มบริเวณนอกบ้าน คิดเป็นร้อยละ 55
  • พื้นลื่น คิดเป็นร้อยละ 42
  • สะดุดสิ่งกีดขวาง คิดเป็นร้อยละ 35
  • พื้นต่างระดับ คิดเป็นร้อยละ 24
  • ตกบันได คิดเป็นร้อยละ 4

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า การบาดเจ็บจนเป็นให้เสียชีวิตในผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 75 ปี ขึ้นไป มีสถิติที่ควรสังเกตและระวัง กล่าวคือ 70% เกิดจากการหกล้ม โดยมีจำนวนถึงร้อยละ 90 ที่ผู้สูงอายุมีอายุมากกว่า 70 ปี หกล้มจนทำให้กระดูกสะโพกหัก

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการหกล้มมีเหตุอันเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพที่ควรมีมาตรการป้องกันอย่างชัดเจน แม้ว่าจะเป็นเพียงการอาศัยอยู่ในบ้านก็ตาม ซึ่งอาจจะมีผู้คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยมากที่สุด ทั้งที่ รถเข็นผู้ป่วยพับได้ จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ด้วยการทำให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายและสะดวกราบรื่นยิ่งขึ้น

รถเข็นผู้ป่วยพับได้ทำให้มีสุขภาพจิตดีขึ้นได้อย่างไร

การใช้รถเข็นผู้ป่วยพับได้ไม่ได้มีจุดประสงค์เฉพาะเจาะจงว่า จะต้องใช้กับผู้ป่วยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่สามารถใช้กับผู้สูงอายุหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจนทำให้เคลื่อนไหวด้วยตนเองไม่สะดวก เพื่อให้ผู้คนเหล่านี้สามารถเดินทางออกนอกบ้านได้ พอได้เปลี่ยนบรรยากาศและพบปะผู้คนภายนอกอย่างเช่นเพื่อนบ้านที่คุ้นเคยเป็นต้น ก็จะทำให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยมีสุขภาพจิตที่ดี ไม่ซึมเศร้าหม่นหมอง และมองเห็นคุณค่าของชีวิตตนเอง รวมถึงได้ทำกิจกรรมนอกบ้านกับคนในครอบครัวอย่างมีความสุขนั่นเอง

รถเข็นผู้ป่วยพับได้เป็นสื่อกลางกับครอบครัว

จากผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่นอนอยู่บ้านคนเดียว โดยไม่มีกิจกรรมให้ทำจนรู้สึกโดดเดี่ยวไร้ค่า เมื่อมีรถเข็นผู้ป่วยพับได้เข้ามาเป็นสื่อกลางของครอบครัว การสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวจึงเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ถ้าให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นด้วย ตัวอย่างเช่น การไปเที่ยวห้างสรรพสินค้า เดินเล่นในสวนสาธารณะ การออกกำลังกาย การไปเที่ยวสวนสนุกหรือดูโชว์จัดแสดงนิทรรศการต่างๆ หรือการท่องเที่ยวธรรมชาติตามต่างจังหวัด เป็นต้น

ผู้สูงอายุเดินทางใกล้ๆ ด้วยตนเองได้

รถเข็นผู้ป่วยพับได้ในปัจจุบันได้รับการพัฒนาและออกแบบให้มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุมากขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีความจำดีและสามารถดูแลตนเองได้พอสมควร จึงสามารถออกนอกพื้นที่ใกล้ๆ บ้านได้ เช่น การไปทำบุญที่วัด การไปจ่ายตลาด และการไปสวนสาธารณะ เป็นต้น

เพราะฉะนั้นรถเข็นผู้ป่วยพับได้จึงเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ผู้สูงอายุควรมีไว้ใช้ เพื่อความคล่องตัวและอำนวยความสะดวกให้รู้สึกสนุกกับกิจวัตรประจำวันมากขึ้น โดยที่ไม่ต้องเสียสุขภาพจิตเพราะอยู่แต่ในบ้านต่อไปค่ะ

Citibank_Citi-Cashback-_ซิตี้แคชแบ็ก-2020.jpg